پنهانکاری ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Apr-2012
 

محمدهادی ایازی٬ معاون اجتماعی شهردار تهران خبر تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی محلات شهر تهران را داده و گفته:

"انتشار جزئیات این گزارش‌ها به مصلحت نیست."

به عبارت دیگر؛ بهتر آنستکه ایرانیان از آگاهی در مورد جزئیات آسیب های اجتماعی در جامعه ای که در آن زندگی میکنند بیخبر باشند.

این مصیبت، یعنی علاقه به پنهانکاری، کنترل اطلاعات و سانسور، منحصر به مقامات نیست.

هستند ایرانیانی که بجای هواداری از چاره اندیشی عمومی برای حل معضلات جامعه، علناً خواستار پنهانکاری حقایق ملموس و در عوض به چالش کشیدن منطقی آراء مخالف سلیقه شخصی خود، خواهان جلوگیری از انتشار آنان مییاشند .

شاهد دمدستی برای این ادعا؛ مخالفت عده ای با پخش سریال تلویزیونی "شاهان سانست" میباشد که نمایش نوع زندگی بخش بسیار کوچکی از ایرانیان در کالیفرنیا ست که جوانبی از نحوه زندگی آنان جنبه گسترده تر در خلقیات ایرانیان دارد و یا تلاش مستمر عده ای برای جلوگیری از انتشار عقاید، اکثراً سیاسی، غیر دلخواه آنان .

خبر خوش آنستکه به برکت زندگی در عصر اطلاعات؛ هر روز بر خیل ایرانیانی که به فوائد عیان کردن حقایق و دفاع از حق ابراز عقیده ایمان آورده اند افزوده میگردد .

تبریک

بانو هما سرشار:


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred