نفت ایران را بگذارید دَم کوزه

Fred
by Fred
24-Apr-2012
 

"خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه آورده است که تنها در جزیره خارک ۱۴ نفتکش دریایی ایران متوقف شده‌اند. این گزارش می‌افزاید هر کدام از این نفتکش‌ها بیش از دو میلیون بشکه نفت در خود جای داده است. این نفتکش‌ها به علت تحریم‌ها از حرکت باز مانده و در جزیره خارک لنگر انداخته‌اند.

شرکت ملی نفت ایران ۲۵ نفتکش در اختیار دارد. علاوه بر ۱۴ نفتکشی که در جزیره خارک متوقف شده‌اند، تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت ایران سرنوشت مشابهی نیز برای حدود ۹ نفتکش دیگر رقم زده است."

به عبارت دیگر؛ با اینکه هنوز تا تحریم های فلج کننده که بانی سرنگونی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره شود راه درازی در پیش است، ولی از هم اکنون میشود امیدوار بود همانند مردم آفریقای جنوبی که از طریق تحریم رژیم آپارتاید به آزادی رسیدند، شانس ایرانیان برای رهایی از یوغ حکومت مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن هر روز بیشتر شود.

حضرات ظالم، تا آنزمان، نفت مردم ایران را که ٣۴ سال است غصب کرده اید بگذارید دم کوزه و آبش را نوش فرمایید !

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

South Africa

by مآمور on

Back then, only two countries supported apartheid regime, Israel and UK!!

Also then, there were only 2 countries to which Iranians could not travel, using their Iranian passports! now there are down to one!!

Hopefully after regime change in occupied Plasticine, Iranians will be able to travel there too!!

I wear an Omega watch


Faramarz

We will sell no oil before its time!

by Faramarz on

Let that vintage Persian Petrol age a few more years until it is ready to be sold!