هاپو دوستان قُم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Apr-2012
 

دادستان قم، حاج آقا مصطفی برزگر گنجی گفته:

" افرادی كه با ظاهری نامناسب و به شيوه غربی ‌ها در سطح شهر تردد ميكنند از عواقب اين كار خود بی ‌اطلاع هستند و اين طور نيست كه اين افراد خدای نكرده از دين برگشته باشند بلكه محيط ‌های نامناسب و ابزارها و رسانه‌های غربی مدل‌ های نامناسبی را ارائه كرده و اين افراد نيز تاثير پذيرفته‌اند.

به تمامی عوامل انتظامی ابلاغ شده كه با سگ‌گردانی برخورد كنند و در صورت مشاهده، عاملان سگ گردانی را به مراجع قضايی معرفی كنند."

به عبارت دیگر؛ نسل سوم انقلاب خوش عاقبت به مرحله بلوغ رسیده و پس از ٣۴ سال موعظه های توأم با توحش شبانه روزی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، ایرانیان حتی در لانۀ زنبور ایدئولوژی مسلمین حاکم،  برای مدل شریعتمداری و شیوۀ بدوی مطلوب زندگی  اینها تره هم خورد نمیکنند و اصرار دارند به زندگی و تدین متمدنانه  و مدرن خودشان ادامه دهند.

حاج آقا مصطفی حیا کن، هاپوهای قمی را رها کن!

تبریک

پ.ن. به حرفهای بامزه این حاجی خاتمی دهان کف کرده که شامل تجویز افشاگری اسامی "آدمهای منحرف" و نقل قول ناسزای  " سگ‌های باران خورده ..." هم نظری بیاندازید. 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

مدرن دوستان رُم

Demo


حیف شاخ که انسان از خواندن این اراجیف در آورد! از دین برگشتگی دیگر چه صیغه ای است؟ سگ از اول خلقت همراه بشر بوده و هست. آیا سگ گله چوپان و یا سگی که صاحب کور و نابینای خود را همراه و یاور است شیوه غربی و شرقی و یا بدوی و مدرن حالیشه؟ مدل شریتمداری و تدین متمدنانه و مدرن دیگر چه زهرماری است؟ اگر هدف انحراف ذهن نیست چرا یک نمونه ارائه نکنیم که نشان دهد خلقت خداوند در مورد بشر از بدو آن مثقالی عوض شده؟ و نه تنها بشر همان بشر اولیه مملو از شر است بلکه دین خداوند هم از زمان خلقت آدم  به اندازه سرسوزنی عوض نشده و میگه «ای بشر اگر عقل را بکار نبری کور و کری حال چه آخوند جاهلی در قُم باشی و چه خودشیفته مدرنی در رُم!»