زر زیادی و عر و تیز


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Apr-2012
 

بعد خدا سال بنام مبارزه با ماهواره از در و دیوار مردم بالا رفتن، کلی ایرونی رو لت و پار، جریمه نقدی، زندونی و مالشون رو تخریب کردن حالا یک رأس از حضرات گفته:

"با وجود قانون منع ماهواره ، وقتی روی پشت بام خانه های مردم ماهواره است و از آن استفاده می کنند ، نوعی دهن کجی به قانون محسوب می شود ، لذا بهتر می دانم این قانون لغو شود."

چه بگین چه نگین، صدتا قانون ابلهانه دیگه عین حجاب اجباری هم وضع کنین، فقط عِرض خود بیشتر میبرید و زحمت ایرانی را بیشتر میدارید.

به عبارت دیگر؛ خوب معلومه که ایرانی به قانوناتون "دهن کجی" میکنه، صدا و سیمای پخش کنندۀ ریخت و صدای شماها "انکر الاصوات لصوت الحمیر" با گروه خون ایرانی نمیخونه.

ایرانی اهل بزن و بکوب و شعر عاشقانه و زیبایی و زندگی است، شماها اهل تحمیل زشتی و پلشتی و نوحه و زر زیادی زدن و عر و تیز برای هزار و خورده ای سال پیش رفتگان به دیگران و زندگی سوپر اشرافی و حور و مخصوصاً غلمان بازی در اینجا برای خودتان.

ای هوار که این عمر دو روزه را چطوری کوفت ایرانیان میکنید.

پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

IC's Therapy for the Sake of Others!

by Demo on

If acting different from others & showing even a tiny bit of intelligence, the following specialized therapy is going to be on its way for the sake of others:

//www.youtube.com/watch?v=DCUmINGae44

Tabrik


delldaar

Demo !

by delldaar on

Dear ! some anti psychotic drug might help, try it please , for the sake of others...


Azarbanoo

Fred, Thanks for being Pure, Authetic IRANIAN

by Azarbanoo on

It is killing Arab guy on this side who brags about his Arabic culture & Qoran the Great Book of inhumanity. 


Demo

ای هوار، ای هوار

Demo


چه خود را پاره کنین و چه بخیه بزنین آن راس ذکر شده از حضرات ایرانی ایرانی است. بگذریم که شاید یک اسراییلی الاصل بوده و در ظاهر جیغ و داد ایرانی بودن راه می اندازد! با ماهواره فضایی هم بر ملت و بر پشت بام مملکت نازل نشده و فقط طبق فرهنگ کهنه و پوسیده تاریخی ایرانیان از روی سفارش رییس گله در راس کاری قرار گرفته بدون آنکه شاید لیاقت و صلاحیت آنرا داشته باشد! اگر محمد رضا سواد کوهی در گوشه ای در خاک مصر لا لا نکرده بود میتوانست الان در این مورد بیشتر توضیح دهد و برای حل مشکل آش شله قلمکاری چون انقلاب فرهنگی به جای انقلاب سفیدش و یا انقلابی چون انقلاب اسلامی؟! جانشینش راه اندازد!  

پاردمش دراز باد آن حیوان  خوش علف
که زر و عر میزند ٢ بار در روز بی هدف