پتیشن بازی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-May-2012
 

در طول ٣۴ سال گذشته نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره:

- با هزاران هزار زن، مرد و کودک ایرانی آن کرده که در وهم انسان متمدن نمیگنجد.
.
- علیرغم درآمد بیسابقۀ نفت، بدلیل ندانم کاری، اختلاس گسترده توسط مقامات ریز و درشت و هزینه تروریستها در اقصی نقاط جهان، اقتصاد ملی را به گِل نشانده.

- حکومت فاشیسم دینی که خودی های رژیم هم به آن اذعان دارند برقرار کرده.

- ثابت کرده که "اصلاح" ناپذیر است.

- طبق اصل ١١۰، قدرت فرعونی و بلامنازع مادام العمر در اختیار یک فرد غیر منتخب قرار داده.

به عبارت دیگر؛ رژیمی فاشیستی، فاسد و اصلاح ناپذیر با رهبری بلامنازع، غیر منتخب و مادام العمر، ایرانی کُش و ایران ویران کُن.

البته بر لابیگران و عوامل رژیم که مدافع برنامه غیرقانونی بقول اوباما تسلیحات هسته ای هستند و خواهان لغو تحریم های فعلاً آبکی و گسترش رابطه اقتصادی آمریکا و بطور اخص شرکتهای نفتی آن کشور با رژیم میباشند، حرجی نیست.

اما عده ای هم هستند که درعین دفاع از برنامه هسته ای رژیم، مدعی مقابله با رژیم فاشیستی با بکارگیری ابزارهای دموکراسی هستند.

بعنوان نمونه، اینان نیازی به فشار تحریم معنا دار و تلاش برای سرنگونی نمیبینند و بر این باورند که چاره کار در امضاء پتیشن و درخواست نامه میباشد.

سئوال:

آیا رژیم فاشیستی، آنهم با یک سیخ فاشیسم مذهبی اضافه، کسی سراغ دارد که با پتیشن سر به راه شده باشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
default

گاو نر میخواهد و مرد کهن - یک خری چون بوش و گاوی چون نتن

ahosseini


Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


Faramarz

رژیم با زبان خوش رفتنی نیست

Faramarz


 

گاو نر میخواهد و مرد کهن