نتانیاهو؛ تمکین کن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-May-2012
 

قرار است دو هفتۀ دیگر مذاکرات هسته ای بین کشور های گروه ١ + ۵ و رژیم حاکم بر ایران در بغداد پی گرفته و آنگونه که گفته میشود این شاید آخرین شانس برای یافتن راه حل مصالمت آمیز برای بحران تسلیحات هسته ای باشد.

بانو کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا و نماینده اصلی مذاکره کننده از سوی آنها، برای در جریان قراردادن مسئولین اسرائیل به اورشلیم رفته است.

پس از جلسه ای که از جمله نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر دفاع و شائول (شهرام) موفاز معاون جدید نخست وزیر اسرائیل حضور داشته‌اند یکی از مقامات رسمی گفته که نتانیاهو مواضع اسرائیل را اینگونه برای اشتون جمعبندی کرده:

قطع کامل غنی سازی اورانیوم

خروج کلیه مواد غنی سازی شده قبلی از کشور

تخریب تاسیسات اتمی زیر زمینی که در نزدیکی شهر قم بر پا شده اند.

---------------

نظر به اینکه اوباما اعلام کرده و جهان آزاد هم با او هم عقیده است که دستیابی رژیم به تسلیحات هسته ای غیر قابل قبول میباشد، عدم تمکین به سه شرط بالا اثبات این باور گسترده است که آنهمه وعده های مکرر جنگ طلبانۀ مقامات ریز و درشت برای نابودی اسرائیل و "مدیریت جهان" هدف واقعی میباشد.

تنها راه پرهیز از جنگ؛ تحریم سفت و سخت که شامل قرنطینه ترابری هوایی/دریایی و کمک لجستیکی به مردم ایران برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
jmyt17

نتانیاهو

jmyt17


 

Barking نتانیاهو; I am not IRI fan at all, but you can not make a rule for Iranian no now or later. Just shut your mouth and let is the others finish the job.

As Iranian I thin we have aright to every things under international law, if you have a right ot have a same things.

We iranian will kick these IRI from our land, just shut up jerk.


Arash Kamangir

IR is playing time

by Arash Kamangir on

IR cannot be trusted and Israel knows they are playing time. However Israel is giving negotiations a chance so later there can't be any excuses by IR!!


Azarbanoo

I Agree 100%

by Azarbanoo on

Fred, Have you seen Nourizad's new video?