ویدیو؛ لذت توحش

Fred
by Fred
10-May-2012
 

آزار زن، مرد، کودک، پرنده و چرنده؛ یا به عبارت دیگر، جاندار آزاری در ایران آفتی قدیمی است.

بیخود نیست که یکی از موضوعات اصلی که به انحای مختلف در ادبیات کلاسیک و نو ایران به آن پرداخته شده همین معضل اجتماعی است.

با روی کار آمدن وحوش اسلامیست و ٣۴ سال بربریت مورد وثوق ایدئولوژی آنها، این جنبه از منش بخشی از جامعه جولان بیشتری میدهد.

درحالیکه پخش آزار و قتل انسانها از شبکه سراسری تلویزیون کشور و خشونت و وحشیگری مأمورین رسمی در کوچه و خیابان همچنان ادامه دارد، به برکت اینترنت، این توحش رسمی موجب رواج به بحث قرارگرفتن و عدم پنهان کاری این بیماری اجتماعی شده که اولین گام در جهت مداوای آن میباشد .

این هم یک مورد جدید؛ چندی پیش ویدیو قتل یک قلاده خرس مادر و دو توله اش در روستای شمس‌آباد ونک شهرستان سمیرم آه از نهاد بسیاری درآورد، این ویدیو جدید از سمیرم و اینبار قتل فجیع یک الاغ همراه با قهقهۀ قاتل و ناظران.

تبریک

پ.م. سایت انجمن حمایت از حیوانات ایران؛ اینحا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Anonymous Observer

And we ask ourselves why we have the Islamic Republic

by Anonymous Observer on

this video should provide the answer.  It's a "cultural thing." :-(


koorosh10

I strongly believe in karma.

by koorosh10 on

I strongly believe in karma. This is the second time in less than a year that animals have been abuse in this area called Sirjan. I am very sure that there are many decent human being living there but they need to do something. They need to put pressure on the authority to put maximum punishment possible on those people who commited such a babaric act. And if the authority do not do any thing they have do do it themself.  


Azarbanoo

Batard Islamist have no Feeling & Compassion

by Azarbanoo on

even for Animals.  Shame on them.  Noone is free from pain because of their teaching and learning.