شهوت، قدرت و عایشۀ ٩ ساله


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-May-2012
 

حجت الاسلام محمد هدایتی، دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر که ساکن ارواین کالیفرنیا تشریف دارند از جمله میگویند (متن کامل در ویدیو ضمیمه):

"...و اما ازدواج پیامبر با عایشه، این هم یک تحریف و دروغ تاریخی است. تمام روایاتی که گفتند سن عایشه نُه سال هست به خود عایشه ختم میشه که معمولاً این روحیه بین خانومها هست که همیشه میخوان سن خودشونو کمتر قلمداد کنن.

روایت صحیح از هیجده سال تا بیست و دو سال و بیست یکسال دربارۀ سن عایشه هست .... به اعتقاد شیعه این هست که این ازدواج کاملاً تحمیلی بوده و پیامبر .... این ازدواج را قبول کردند. "

به عبارت دیگر؛ از بدو پیدایش اسلام سر آن میلیون ها و شاید میلیاردها کودکی که بنام تبعیت از سنت پیامبر و ازدواج ایشان با عایشۀ نُه ساله به همسری معمولاً نره خری همسن پدر و پدر بزرگشان داده شده اند کلاه گشادی رفته.

عایشه برای کم کردن سن خودش و لوس بازی گفته که نُه سالش بوده و نتنها در زمان ازدواج با پیامبر بالای هجده و بیست ساله بوده، بل، آن ازدواج به پیامبر "تحمیل" هم شده.

سئوال:

تکلیف تاریخ مستند و ازدواج های برآمده از آن لوس بازی عایشه چه میشود؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
jmyt17

Akhoond = Lier

by jmyt17 on

What ready we want to hear from these (Akhoond)=Lier? For 1500 years what they are telling is just ling laying laying.They born to lie and cheat.I am not afraid of what you know, I am afraid of what you do not know. Akhoond Lier.

 


مآمور

عایشه های ایرانیان دات کام هم پیروان پر و پا قرس بلاگ فرد هستند!

مآمور


I wear an Omega watch


Azarbanoo

Great Point

by Azarbanoo on

This Lier Akhoond is trying hard to paint the face after more than 1500 years of truth about the Mohamad & Ayesheh.