تسلیت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
20-May-2012
 

چندی پیش چندین رأس از بزرگ عمامگان نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره به سران جمهوری آذربایجان جعلی گیر دادند که چرا آنجا محل برگزاری مسابقات یورو‌ویژن شده.

جوانان هم با حضور در جلو سفارت/لانه جاسوسی حضرات در باکو حسابی از خجالت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در آمدند.

در دفاع از ناموس ارزشی مورد تعدی قرار گرفته، عمله های ظلم/جاسوس های مستقر در سفارت، دراز نامه/بیانیه رسمی صادر کردند که د ر آن بجز القاب رایج خدایگان مانند "رهبر بزرگ شیعیان جهان" و از ایندست گنده گویی های ورد زبان وحوش، از لقب جدید "سمبل عینی اسلام" رونمایی کرده اند:

"به تمثال رهبر شیعیان جهان و مقام عظمای ولایت، جسارت و توهین می‌شود ....اکنون به سمبل عینی اسلام و فرهنگ اسلامی این چنین توهین می‌شود…. مراسم توهین به سمبل اسلام و تشیع و رهبر شیعیان."

بدینوسیله "سمبل عینی اسلام و فرهنگ اسلامی" شدن خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر به همه مسلمین جهان تسلیت گفته میشود.

تبریک

پ.ن. نوبرِ بیانیه دیپلماتیک در اینجا، بخوانید و حظ کنید از دیپلماسی این ماشاءالله دیپلمات ها.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred