سالروز ممد تو زرد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-May-2012
 

امروز ۲ خرداد، سالروز " هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " در نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره میباشد ک در سال ١٣۷۶ انجام شد.

در چنین روزهایی در آن سال؛ بدلایل گوناگون منجمله برملا شدن اقدامات تروریستی بین المللی و ترور مخالفین توسط مسلمین حاکم، اوضاع رژیم حسابی خیط شده بود.

در آن ایام کم نبودند آنانی که به موفقیت "رئیس جمهور اصلاح طلب" دخیل بسته بودند.

و البته بودند آنانی هم که با یاد آوری غیر ممکن بودن اصلاحات در قاموس دین حاکم؛ آب سرد حقیقت بر لذت رویای دخیل بستگان میپاشیدند که البته مورد عنایت هم قرار میگرفتند.

گذشت و گذشت؛ حاج آقا حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خان خاتمی طوری مکرراً تو زردی خودش را ثابت کرد که هنوز که هنوز است دهان خیلی از دخیل بستگان باز مانده و هاج و واج که این چه بوالعجی است.

گذشت و گذشت؛ پس از خیزش مسالمت آمیز مردم در پی "انتخابات سال ١٣٨٨" و سرقت آن توسط همان جناح "اصلاح طلب" رژیم، هنوز که هنوز است بسیاری انگشت حیرت به دهان مانده که این دیگه چه جور حاکمیتی است.

سئوال:

آیا پس از دو فاجعه دوم خرداد ١٣۷۶ و سرقت خیزش مردم در ١٣٨٨؛ آبرویی برای "اصلاح طلبان" مانده؟

آیا زمان آن نرسیده که همۀ هم و غم در پی سرنگونی حاکمیت مسلمین جنگ طلبِ ایرانی کُش و ایران ویران کُن باشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

دم سرد و گرم

Demo


دم سرد دمی است که منجمد است و مُرده در زمان و مخاطبش هم است منجمدین و مُردگانند در گذشته. دم گرم حیات بخش است و زنده. دم سرد آلوده است به تهمت و فحش و مسخره کردن و دم گرم از حق میگوید و بدور است از دشنام و بدگویی همدمان. و همانچنانکه «نام مطهری» برای فلان «مطهری نامی» طهارت به ارمغان نمی آورد بالیدن به فرهنگ پر افتخار گذشته ایرانی هم ذات خیانتکاران به کشور در آنطرف مرزهای کشورمانمان را به خدمتگزار تبدیل نمیکند که نمیکند و چیزی نیست جز خود فریبی.


Fred

حاجی پیزوری دروغگوی دهان دریده

Fred


همچنان که عادت مألوف تو بوده، هرچه میخواهد دل تنگت علیه من بگو، دمت هم گرم.

ولی تو همانند همفکرت آن حاج آقا آیت الله مطهری، بسیار حقیر تر از آن هستی که نسبت به ایرانیان و فرهنگ ایران دهان دریدگی کنی.  


Demo

همۀ همّ و غمّ

Demo


 


در نوشتن تکرار مکررات تشدیدات در هم و غم از یاد رفت! ولی مهم نیست چونکه زبان بلاگر از بیخ زرد است و همچنانکه ایشان نام زیبای محمّد را که در آن حمد و ستایش خداوند نهفته است را در مسخره کردن به کلمهُ بی معنای ممد تبدیل میکند هم و غم را هم هر جور میخواهد میتواند بنویسد!
ولی متاسفانه نه پریدن از روی آتش در چهارشنبه سوری تو زردی را سُرخ میکند و نه سرنگونی حکومت از غمّ ملّت میکاهد که ریشه غمّ در بی بصیرتی و زنجیر فرهنگی بسیار کهنه است که بر پای بسته است!


Azarbanoo

The Answer is YES

by Azarbanoo on

It is about Time that IRR/IRI goes to Hell.