رضا پهلوی در دادگاه لاهه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
31-May-2012
 

دیروز شاهزاده رضا پهلوی در مقر دیوان بین المللی کیفری در لاهه با دادستان آن نهاد قانونی دیدار و در مورد شکایت علیه شخص خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر به جرم جنایت علیه بشریت گفتگو کرده است.

همانگونه که علاقمندان به عدالت از نوع معقول و نه "عدل علی" حضرات میدانند؛ ارسال پرونده به این نهاد بین المللی قانونی باید از طریق سازمان ملل صورت بگیرد. ولی این امر بدان معنی نمیباشد که در راسته ترغیب سازمان ملل تلاش نکرد و آنان که چهره های شناخته شده جهانی دارند؛ همانند بانو عبادی، کاری در این مورد نکرده و به سخنرانی در لعن ظلم و دموکراسی پذیری دین اسلام در هنگام معرفی و فروش کتاب و دریافت جایزه های مالی اکتفا کنند.

بیخود نیست خیلی ها تا اسم شاهزاده رضا پهلوی می آید فیوز میپرانند.

تبریک

.پ.ن. بعضی ها جوش نیارن، موقعی که بدنیا آمده باباش شاه بوده، پس میشه شاهزاده، همینه که هست.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

Anglophile jan: Love you

by vildemose on

Anglophile jan: Love your little limmerick..You made me laugh. Thx.

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


anglophile

Benin of Texas - enjoy your denial while it lasts

by anglophile on

You and the entire tribal community of anti-monarchists are no better than the dictators you claim to oppose. If you had the slightest care for the voice of the people you would have stayed quiet and wait until the people of Iran decide whether they need monarchy or not. You obviously can't wait for the new dictatorship-  your dictatorship - to take hold.


nitemustfall

anglophile

by nitemustfall on

What Hafez said centuries ago had a total different meanings in those days.

I feel so bad about those "Saltanat talabs" such as yourself who still live in a illusion. "Shah" and "Shahzadeha" is dead and no longer is an acceptable choice for the people of Iran, no matter how bad the IRI is.

 BeninTx


Aria

nitemustfall

by Aria on

Yes, it reminds us of the following:

  • Iranian mothers who had not lost their children in the useless Iran/Iraq war
  • 1 Dollar = 7 tumans
  • Respect of the Iranian passports at world airports
  • Not 3 million Iranians living abroad as refugees/immigrants
  • No public flogging
  • Iranian women not treated as second class citizens

 


anglophile

Benin of Texas

by anglophile on

Let me tell you (on behalf of Fred) that you do us all a great favour if you didn't read any of Fred's blogs from now on. And here, Hafez has a message for you (he has at least hundred examples of Shah in his Divan like this one):

 


شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

 

Now go ban Hafez - LOL 

 

 


nitemustfall

Stop saying "شاهزاده"

nitemustfall


Mr. Fred,

I would read more of your blogs if you stop using the worrd شاهزاده

Most people are "Sesative" toward any word that begins with the "Shah". Not that like IRI, but becasue the title brings back sad memories of another Dictatorship regime that we all know what it did to our country.

BeninTx


Demo

هر «چه» هستیم «زالو» نیستیم!

Demo


 


نه مدعی السواد و نه مدعی الزبان. نه شاعر و نه ماعر. نه مدافع سید علی گدا و نه کاسه لیس بیکاره رضا. هستی و نیستیمان در قضاوت حق است امّا خدا میداند که نه «زالو ییم» و نه «انگلو فیل» تافته از بافته جدا! 


anglophile

ناتوان و قرمزی

anglophile


 

 

شما دوتا واسه هم دیگه ساخته شدید. این ناتوان که اگه شعر نمی‌گفت از بیسوادی انگلیسی‌ و عربی‌ و فارسیش کسی‌ خبر پیدا نمیکرد ولی‌ حالا که جرات به خودش داده و "معر" میگه فعلا اینو جواب داشته باشه تا بعد:

ناتوان تر از تو بیسواد ندیدم درین واحه

 که دفاع میکنی‌ از سید علی‌ گدا در لاهه

رو سوادی بیاموزو کم تر ز‌ر ز‌ر کن

ور نه دائم بیفتی از این چاله بدان چاهه

 

 

 

 


CallmeRed

I agree with Demo,

by CallmeRed on

یک ضرب المثل قدیمی هست که میگه

سگی به بومی جسته بود، 

گردٍش به ما نشسته بود

حالا شده حکایت خاندان سواد کوهی. و همچنین خانم فرح دیبا که درس و مشقش رو درفرانسه ول کرد و جهت شهبانو شدن بدو بدو اومد ایران که زن سوم محمد رضا شاه بشه، که بتونه تا آخر عمر عنوان شهبانو رو یدک بکشه و دلش خوش باشه.


Azarbanoo

Well Said, Fred

by Azarbanoo on

You are absolutely RIGHT.


Demo

لاهه بی فیوز

Demo


 


شاه بودند و یا نبودند چه فرقی میکند؟ در تبعید بسر بردن ارثی است در تبار فلکزده پهلوی. این تبعیدیزاده هم از بیکاری با پولهای سرقت شده پدرش به لاهه سفر میکند واز چاله خود را به چاه می اندازد! همان لاهه ای که در خدمت کشورهای پفیوز و زور گو است، در مورد جنایات بوش و چینی در عراق و افغانستان فیوزش از کار می افتد و فقط گاهی گداری برای خالی نبودن عریضه و برای نمایش فیوزش روشن میشود و یقه رییس جمهوری لیبریا! میگیرد و او را محاکمه میکند!

این دنیا چقدر دنیا ماهه - که داد خواهش شده لاهه
گرگزاده آخر گرگ میشه  - گر چه با آدمی بزرگ بشه