پنهانکاری مستوفی؛ مدیر رادیو فردا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Jun-2012
 

"آرمان مستوفی، مدیر رادیو فردا گفت که بازجویان، خانواده‌های کارکنان را تهدید کرده‌ و خواسته‌اند تا ارتباط خود را با نزدیکانشان در رادیو فردا قطع کنند و در مواردی نیز از خانواده‌ها خواسته‌اند تا به نزدیکانشان در رادیو فردا بگویند از همکاری با این رسانه دست بکشند و به ایران بازگردند.

وی اضافه کرد در مواردی بازجویان خواستار آن شده‌اند که برخی از کارکنان رادیو فردا به بعضی از سوژه‌ها نپردازند."

نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است و عادت ٣٤ سالۀ گروگانگیری و ایندست کارها، حتماً رفتار با پرناز (نازی) عظیما از همین رادیو فردا که رفته بود ایران عیادت مادر سالخورده اش یادتان نرفته و یا با بی بی سی و دیگران.

آرمان مستوفی در مصاحبه ای کوتاه با دویچه وله در مورد سوژه هایی که سربازان گمنام امام زمان خواسته اند که در باره آنها "کار نکنند" میگوید:

" حالا دقیقاً شاید نتونم بهتون بگم، ولی دستکم در دو مورد از خویشاوندان همکاران ما خواستند که به اون فامیلتون که در رادیو فردا کار میکنه بگید حالا که ادامه میخواد بده به کارش و حاضر نیست برگرده بیاد ایران دستکم در بارۀ این سوژه ها کار نکنه."

به عبارت دیگر؛ سربازان گمنام امام زمان و رادیو فردا میدانند که سوژه های حساسیت برانگیز برای رژیم چیست ولی مردم نباید بدانند.

سئوال:

آیا وظیفه رادیو فردا طبق منشور خودش که اعلام میدارد " رادیو فردا تقویت و گسترش آزادی و دموکراسی از طریق انتشار آزادانه اطلاعات و اخبار دقیق و بی‌طرفانه است" نمیباشد؟

برای چه و که مدیر رادیو فردا پنهانکاری میکند و به مردم که حق دانستن "اخبار دقیق" را دارند نمیگوید این سوژه های حساسیت برانگیز برای رژیم چیست؟

آیا این پنهانکاری دنبالۀ بده بستان کاریهای ادعا شده در باره رادیو فردا در زمان "اصلاح طلب " بازی رژیم میباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

زیر لحاف

Fred


درست میفرمایید؛ طرز فکر "حرف حق را باید زیر لحاف گفت" سابقه دیرینه در ممالک محروسه دارد.

ولیکن آرمان مستوفی در کشور گل و بلبل نیست، زمانی جای اون شادروان که گویا  باجناق  سید میرحسین موسوی خامنه بود نشسته و برای رادیو فردا که زیر مجموعه رادیو اروپای آزاد است کار میکند که کشتیبان را سیاستی دگر آمده.

 هزینه این رادیو از پول مالیات مردمی تأمین میشود که معتقدند "حقیقت شما را آزاد میکند."

بر اساس گفته های بسیاری از مخالفین نظام بی برکت کمونیسم شوروی ضد سوسیالیستی، بابا بزرگ این رادیو فردا با پخش اخبار که شامل "سوژه های" حساسیت برانگیز برای کفار کمونیست میشد، هم به مخالفین امید آزادی میداد و هم نقطه ضعف های ظالم را به آنان نشان میداد تا آنگونه که صلاح میدانند بکار ببندند.

عصر اطلاعات است و این شامورتی بازی های رسانه ای  باید به چالش کشیده شوند.  


anglophile

شما که بهتر باید بدانی دوست گرامی‌

anglophile


 

جز راست نباید گفت

هر راست نشاید گفت

 

"خواجه عبدالله انصاری"