۴۰ نویسنده و شاهین نجفی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Jun-2012
 

خبر بهجت اثر ادبی/دینی/جنایی مزین به یک بیت فصل الخطاب شعر:

"امضا کنندگان حق تالیف آثار منتشر شده و در دست انتشار خود را به مجاهدی اختصاص داده و اهدا می نمایند که حکم ارتداد شاهین نجفی را به اجرا در آورد.

آن کس که موهن به ذوات مقدس است

شاهین که نه، قسم به حقیقت که کرکس است."

به عبارت دیگر؛ در دیار کفار بعضی از نویسندگان همه یا بخشی از درآمد کتابهای خود را به خدمات عام المنفعه مثلاً انجمن حمایت از حیوانات یا تحقیق در یافتن علاج سرطان و از ایندست اختصاص میدهند؛ این ۴۰ مُسلم ارزشی "نویسنده" رشک ولتر هم به هر کسی که شاهین نجفی را به جرم خواندن آواز "نقی" بقتل برساند شیتیلی میدهند.

پیدا کنید میزان انسانیت کفار نویسنده را.

تفاوت آن ۴۰ مُسلم ارزشی "نویسنده" با این ١ پزشک و نویسندۀ ایرانی هم جالب است .

تبریک

پ.ن. اسامی نویسندگان ارزشی پرداخت کنندۀ دستخوش برای قتل یک انسان به جرم ابراز عقیده:

دکتر آرمین شیروانی - آرزو بخشی – جعفر توانا – جعفر حسین زاده – حسن نیکبخت – حسین بدرالدین – دکتر حسین صلواتی پور – خلیفه مازندرانی – رضا مدنی – سید جلال بنی هاشمی لنگرودی – سید علیرضا علوی طباطبایی – سید محمد محدث – سید محمد حسین فقیه ایمانی – سید ملک محمد مرعشی – شیخ محمد صادق یداللهی آملی – دکتر عباس غفاری – عباس نصیری فرد – عباس وعیدی بهشهری – عبدالرضا بارفروش – علی اکبر زمانی تهرانی – علی امیر مستوفیان – علیرضا سعادت – علیرضا کشوری – عنایت الله حکیمی – دکتر فرج الله عفیفی – محمد بهشتی – محمد باقر نحوی – محمدرضا روستا – محمدرضا غلامعلی پور – محمد جواد انتظاری – دکتر محمد کاظم نعیمی – محمود عباسی – محمود فرو بخش – محسن انصاری نیا – منصور کیانی – قمرالملوک زراعتی – مهدی عمادی – مهدی محرمی – ناصر علی نژاد – نیما سینا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
divaneh

بیچاره قاتلی که به امید اینها باشد

divaneh


حالا آمدیم و یک قاتلی هم حق تالیف این آثار را بدست آورد. چه کسی لاطائلات این افراد را می خرد؟ باید هی پول بدهد و اراجیف چاپ کند و روی دستش بماند و بریزد دور و ضرر کند.

به شاهین نجفی پیشنهاد می کنیم که ایشان هم برای کشتن هر یک از این افراد حق تالیف یکی از ترانه هایش را بدهد به قاتل آن شخص که البته قاتل بسیار پولدارتری خواهد شد. 


Azarbanoo

Shame on all these Chaploosha

by Azarbanoo on

All are on the pay list of IRR/IRI.