ویدیو؛ دانشجو خَره


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Jun-2012
 

ناگفته پیداست که منظور دانشجویان نمیباشد و همان حمار السفهاء، کامران دانشجو، وزیر علوم میباشد که هم خودش و هم داداشاش که همه تو کار تخریب دانشگاهها هستند، در بلاهت، سفاهت، جهالت و رذالت صاحب سبک میباشند.

برای داغون کردن تتمۀ دانشگاه و روحیۀ دانشجویان و آنچه از زیر تیغ و عطر پاشی کمیسار انقلاب فرهنگی، حسین حاج فرج دباغ (عبدالکریم سروش) سالم بدر رفت ، یه رأس سردار سرتیپ علیرضا افشار، قائم مقام وزیر کشور آمده کمک حمارالسفهاء و " دستورالعمل پوشش دانشجویان" وزارت علوم را اعلام و میگه:

" استفاده از دامن به جز برای افراد خاص مانند زنان باردار و پوشیدن شلوارهای چسبان و کوتاه ممنوع است.

بلند بودن ناخن بیش از معمول، استفاده از ناخن مصنوعی، جواهرات ناخن یا طرح‌های هنری روی ناخن و لاک، ممنوع است.

استفاده از زیور آلات، گردن‌بند، زنجیر، مچ‌بند، دستبند، گوشواره، لاک و انگشتر طلا ... ممنوع است.

مابقی فهرست بلند بالای ممنوع است را اینجا بخوانید و چند تا هم در ویدیو ضمیمه هست.

جان کلام؛ حمار السفهاء و دیگر وحوش کمر بسته اند محدودیتها را به جایی برسانند تا دانشجویان از خیر دانشگاه رفتن حتی با دروس منطبق شده با "علوم اسلامی" منصرف شوند.

حمار السفهاء، خره؛ ٣۴ سال زور زدین نشده، ایرونی زیر بار فرهنگ بدوی شماها نمیره، حالا هی زور مضاعف بزنین.

تبریک

پ.ن. به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

شلوار تنگ و پاره و موی تیغ تیغی ممنوع است!

Faramarz


This Regime apparently doesn't know Iranian people well. The way to get the Iranians, especially the women to do something is to use the reverse psychology!

If the Regime declares that women can no longer wear black scarves or chador because it is an insult to Islam, the next morning the whole country will be painted black!


All-Iranians

نکاتی در مورد فرهنگ و فرهنگ ایرانی

All-IraniansDemo

فرهنگ بدوی و ممنوع سازی

Demo


بلاهت، سفاهت، جهالت و رذالت را در کنار هم قرار دادن و این و آن را حمار السفها نامیدن تمامأ خود ناشی از «فرهنگ بدوی و ممنوع سازی» است که  حکومتهای پادشاهی و مطلقه بنا نهادند که همچنان یقه کامران ایرانی در درون مرز و فرد ایرانی در برون مرز را گرفته و ولشان نمیکند. و همین فرهنگ است که با همنوع در سر جنگ است و بجای در خود نگری و ارائه راه حل همانند این نوشته های ٢ بار در روز یا به این و آن میپرد و ناسزا و بد و بیراه میگوید و یا مظلوم بازی راه انداخته و با ذکر مصیبت کردن از عالم غیب!، از ولی صبح و یا ولی عصر!، از توسل به دامان معصومان!، ویا از نیروهای اجنبی و غیره یا مدد یا مدد میطلبد! آیا تداوم این رفتار و کردار تهوع آور نیست؟