بی حیایی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
14-Jun-2012
 

محمد ابراهیم محمدی، مدیرکل فرهنگی، هنری وزارت آموزش و پرورش گفته:

"ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور از اهداف و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است که از سال تحصیلی آینده اجرا می شود.

... برنامه‌ریزی به منظور اقناع فکری دانش‌آموزان برای پذیرش قلبی و درونی حیا، عفاف، حجاب و عمل به آن با تبیین دیدگاه اسلام نیز در این برنامه ها پیش بینی شده است.."

به عبارت دیگر؛ پس از ٣٤ سال ددمنشی، فساد و بی حیایی حیرت انگیز و مستمر مسلمین حاکم؛ در راستۀ "اقناع فکری دانش آموزان ... و عمل به آن با تبیین دیدگاه اسلام " بی حیاها میخواهند درس "حیا" به ایرانیان بدهند.

کل اگر طبیب بودی

سر خود دوا نمودی

تبریک

به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

بی سوادی ایرانیان!

Demo


*برای پذیرش قلبی و درونی حیا، عفاف، حجاب و عمل به آن با تبیین دیدگاه اسلام*
دیدگاه اسلام دیگر چه صیغه ایی است؟ همان بیسوادانی که صیغه را برای رفع شهوت بیرونی و عمل به آن با تبیین دیدگاه ملایان پذیرفتند حال تصور میکنند که پذیرش قلبی ودرونی را هم مینوانند در حیطه قدرت قلابی خود در آورند. یک جو سواد که داشتی میدانی که پذیرش قلبی و هدایت را فقط و فقط خالق قلب میتواند اهدا کند و وظیفه همهُ پیام رسانانش بیان این کلام ساده و روشن حق بوده و انجام عمل جراحی قلب برای پذیرش پیام با خدا. حالا هی روزی ٢ با جیغ بنفش بکشیم: حکومت مسلمین. حکومت مسلمین. کُدام مسلمین؟ ولی اگر در عرض ٣٤ سال گذشته چو طوطی شکر شکن می گفتیم: حکومت جاهلین و دعا بدرگاه خدا از بهر رهایی کرده بودیم الان وضع ملت به از این بود.
خداوند تنها طیبی بودی
که هر درد را دوا نمودی


Azarbanoo

Very TRUE

by Azarbanoo on

These Bastard Islamists have no SHAME & never Give up to harress Iranians particularly Iranian Women.