خود ارضایی جنسی دختران ایرانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Jun-2012
 

پیشتر در این باره چند سطری تقدیم شده، در اینجا.

امیرحسین بانکی پور، استادیار دانشگاه اصفهان و کارشناس مسائل خانواده گفته:

"مدت‌هاست که خودارضایی یکی از راه‌های جبران ازدواج برای جوانان شده است به طوری که ٢۵ درصد از دانشجویان دختر دچار این معضل هستند.

یکی از راه‌های اساسی برای حل معضلاتی همچون خودارضایی و روابط ناسالم میان دو جنس پایین آوردن سن ازدواج است. متاسفانه این روزها دوستی میان دختر و پسر رقیب جدی ازدواج شده است به طوری که پسران در جریان این ارتباط‌ های ناسالم نیازهای خود را ارضا می‌کنند."

حاجی کارشناس؛ بشر نیازهایی دارد که جوامع مدرن راه های سالم برای آنها پیدا کرده اند. ایرانیان متمدن و مدرن هستند و از بد روزگار است که باید تحت قوانین بدوی صحرانشینان زندگی کنند.

حاجی کارشناس، دوستی پسر و دختر از لازمه های زندگی است و حتماً هم منجر به رابطه جنسی نمیشه، بعضی اوقات همون همنشینی یا بوس و کناری کفایت میکنه.

حاجی کارشناس؛ چشم و گوش بسته بودن و ازدواج برای ارضا نیاز جنسی چیزی جز سیه روزی طرفین و طلاق و طلاق کشی و بچه های آسیب دیده تحویل جامعه دادن در پی ندارد.

حاجی کارشناس؛ معضل بزرگ اجتماعی قدغن کردن روابط سالم بین پسر و دختر، چشم دیدن شادی آنان را نداشتن، حریص کردن آنان برای یافتن اتاق خالی برای چند دقیقه، چند همسری، اجاره کردن مدت دار زنان، صیغه، عروسی قانونی اطفال و رونق روسپیگری مرد و زن است.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

Iwish they would understand

by Azarbanoo on

The scientific data.