جاوید شاه

Fred
by Fred
02-Jul-2012
 

شاهنشه ما زنده بادا

پاید کشور به فَرَّش جاودان

کز پهلوی شد ملک ایران

صد ره بهتر ز عهد باستان‏

با شه پرستی مملکت را

داریم از دست دشمن در امان

پهلوی ستیزان پیش از واکنش دشنام آجین کردن؛ دو سه سطر دیگر بخوانند و بعد اگر لازم دیدند طبق معمولشان بدون هیچ آداب و ترتیبی هرچه میخواهند بفرمایند.

وحید آقاکرمی، مسؤول دبیرخانه هفتمین جشنواره سراسری دست‌های کوچک دعا گفته:

" نزدیک به ۱۰۰ هزار دعا به این جشنواره ارسال شده که ۷۵ درصد شرکت‌ کنندگان سلامتی رهبری را از خدواند آرزو کرده‌اند."

رهبری ما زنده بادا

پاید کشور به فَرَّش جاودان

کز خامنه ای شد ملک ایران

صد ره بهتر ز عهد باستان

با رهبر پرستی مملکت را

داریم از دست دشمن در امان

به عبارت دیگر؛ هدف انقلاب مسلمین "اصلاح طلب" و غیره تعویض دو کلمه در سرود ملی بود و دیگر هیچ.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

Demo's True Love

by Demo on

is for GOD's Almighty and not for Islam. The same GOD whose name is Yazdan, Khoda, Parvardegar, Ahoora Mazda, & etc. in Farsi. Arabs have 99 names for him including Allah, Rahman & Rahim. In Hebrew he is called Yaveh or Yashua. In English his name is GOD. GOD is always first & his religion is next. When one loves GOD he/she loves everything created by him, everything.

"Say: "call upon Allah, or call upon Rahman: by whatever name you call
upon him, (it is well): for to him belong the most beautiful names....." (Quran 17:110)"

May Yazdan (Allah) Bless us All.


IranFirst

Dear Deev

by IranFirst on

If your comment is for me, The Islam Lover is Demo. I was not addressing you. And I am not advocating Shahanshahi, hense the name "IRANfirst".

The traitors to Iran and ALL other countries are Islamists, who have no country (Islam does not allow it)


deev

جمهوریخواهی با اسلامگرایی مترادف نیست

deev


دوستان سلطنتپرست تا کسی از نظام پادشاهی نقد میکند به او برچسب اسلامگرایی و تازیپسندی میزنند گویا فراموش کرده اند که این شاه فقید بود که به زیارت مکه و مشهد میرفت و هزاران مسجد در ایران بنا کرد و این رضا پهلوی است که نامهای تازی «نور - ایمان - فرح» را برای فرزندانش برگزیده - حقایق تلخی که هرگز پاسخی برایش ندارند


IranFirst

The Fools' Version is to be Loyal only to Islam &Enemys of Iran

by IranFirst on

IRI and Muslims's loyalty is only to Islam, and not the country they live in (bee meehan va bee-vatan). That is why if they are even borne in West, they can easily kill their own "country man", for Arab Allah. And if they are in Iran , they justify torturing and raping the best Iranian minds for their savage Islam. Their biggest worry is about Palestine and other terrorists, at the expense of any country they grew up in. Off course in their small minds these are justified, because their terrorist guide book (Quran) says so, and their child-molesting leader did so.


Demo

The Fools' Version

by Demo on

Is to live in 'delusions!'


deev

لازم به گفتن نیست

deev


که نهاد پادشاهی نه تنها جاودان نشد بلکه از اکثر کشورهای دنیا برچیده شد - آن کشورهایی هم که هنوز از نظام پادشاهی برخوردارند شاهانشان یا مثل سوئد بیقدرت و بیخاصیتند یا مثل عربستان خودکامه و غیر دموکراتیک - به سرودن اشعار کمدی تراژدیکتان ادامه دهید - جاوید آزادی


IranFirst

The full version

by IranFirst on

 

Note no mention of Arab Allah, Jihad, terrorists from: palestine, Sudan,Hezbolah, Hamas,....,no sineh zani and crying for dead Arabs

P.S- Yazdan is NOT terrorist Arab Allah

--------

 • شاهنشاه ما زنده بادا
 • پايد کشور به فرش جاودان
 • کز پهلوی شـد ملک ایران
 • صد ره بهتر زعهد باستان
 • از دشمنان بودی پریشان
 • در سايه اش آسوده ایران
 • ايرانیان پيوسته شادان
 • همواره يزدان بود او را نگهبان
 • ای پرچم خورشید ایران
 • پرتو افکن بر روی این جهان
 • یاد آور از آن روزگاری
 • کسود از برق تیغت بر کران
 • در سایه ات جان می فشانیم
 • از دشمنان جان می ستانیم
 • ما وارث ملک کیانیم
 • همیشه خواهیم وطن را از دل و جان
 • بودیم و هستیم پیرو حق
 • جز حق هرگز نخواهیم از جهان
 • با شاه پرستی مملکت را
 • داریم از دست دشمن در امان
 • ما پیرو کردار نیکیم
 • روشندل از پندار نیکیم
 • رخشنده از گفتار نیکیم
 • شده زین فضائل بلند آواز ایران

//en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Anthem_of_Ir...

 

 

 

 


Demo

دو «آ» و یا «دُعا»؟

Demo


فغان از این جهل معظمان که بدون استثنا همگیشان درگذشه به یک شکل عمل کرده و هنوز هم میکنند. دعا هم از بهرشان بی اثر است. مثل هر بشر دیگر با یک «آ» از شکم مادر بدنیا می آیند و با یک «آ» به خاک میرند! ولی «آی» واقعی را وقتی میکشند که روانِ شادشان!! مواجه با جزییات گُندگی و گَند کاریشان در فاصله زمانی بین آن دو تا «آ» میشود! حال میخواد آن فاصله ٢٥ سال باشد و یا ٢٥٠ سال فرقی نمیکند!   


vildemose

 Dear Anglo: Truest words

by vildemose on

 Dear Anglo: Truest words ever spoken on IC. In amerikayeeha bar khalafe ancheh ma fekr mikonim, inghardar ham kheng nistand...lol

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Dr. Mohandes

Anglo jan

by Dr. Mohandes on

Elahhhhhhhhi ameeeeeeeeeeeeeeeeeen.

But i was just talking to god and he said that since it's summer time and he usually goes on vacation aroung this time, it is going to be a while before he could get back to you. You are more than welcome to leave your name and number and someone will contact you or come to your door as soon as possible. Please be aware that that someone could be a bearded gentleman with a nice and tight turban wrapped around her...oops his head. Just be cool and do as he says, he is alright:) 

 

 


Souri

انگلوفیل

Souri


 

از کامنت شما خندم گرفت. یادم اومد که در ایران ، در هر
پرواز داخلی‌ ، هم قبل از پرواز و هم بهنگام فرود هواپیما، سرمهماندار قبل
از گفتن هر پیامی، اول برای بقای سلامتی و  طول عمر رهبر، دعا میکنه! حد
اقل دیگه این یکی‌ رو در زمان شاه نداشتیم. شاید واسه همینم بود که اون
بیچاره زیاد عمر نکرد.


anglophile

من هم برای رهبر دعا می‌کنم

anglophile


بار خدایا رهبر معظم را سلامت بدار و ازگزند هرگونه آفات و بلایا مصونش نگهدار تا دست مجاهدین خلق به او برسد و گرنه از ما سلطنت طلبان مشروطه خواه و از این مصدقیون جدید الدموکراسی و از آن لیبرال دموکرات‌های عطر و اودکلن زده بخاری بر نخواهد خواست.


P_J

They must have forgotten ...

by P_J on

to ADD appropriate and well defined words like EMBEZZELING TYRANICAL TRAITOR somewhere in there.

Then, and only then, It would have been complete and perfectly RIGHT ON!


Arj

Cults of personality!

by Arj on

This actually goes to show the cult mentality of both supporters of IRI (and Islamists in general) and worshippers of Pahlavis! The main question for either group is not whether or not the idol worship is right or wrong in this day and age, but which idol is the right one to worship!


Demo

جَوید شاه!

Demo


صد ره بهتر ز عهد باستان‏
با شه پرستی مملکت را؟؟؟

کدوم ره بهتر؟ کدوم عهد باستان؟ شه پرستی؟ ١٠٠ رحمت به نشخوار علف گاو و گوسفند! حقا که آن بیمار روانی مملکت را نه بشکل شکار گاه سلطنتی بلکه بصورت یک چراگاه سلطنتی در آورده بود و زیر عنوان سرود ملی ملت را وادار به جویدن این مغضلات میکرد! بهر حال شه زنده نماند و ملک الموت مجبور به جَوَیدن مرگ در غربتش کرد! اما شه سازان و شه بازان ماندند و بدنبال معظم له جدید بر آمدند تا شهسواری بگیرند! و چراگاه بر جا ماند با چوپانهای جدید!  


Shazde Asdola Mirza

Shirin khanom: very nice ... except for one word

by Shazde Asdola Mirza on

ایرانیان ... پیوسته گریان


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

 

هدف مسلمین اصلاح‌طلب، بر خلاف تبلیغات وسیع و برنامه‌ریزی شده‌ای که شمای
نازنین بی‌ وقفه انتشار می‌دهید، جلوگیری از سقوط هرچه بیشتر نظام در
سراشیب دیکتاتوری و حکومت فردیست. هرچند که نمیتوان ادعا کرد که امروزه
"بیت فرا قانون" رهبری نسبت به آنچه از "دربار فاسد، رذل، تمامی‌خواه، و
خیانتبار" پهلوی به خاطر داریم غیر قابل تمییز است اما ضرورت تعجیل در
تصحیح روابط ساختاری در متن و بدنه رژیم و انطباق آن با آرمانهای انقلاب
شکوهمند ۵۷، انکارناپذیر است.


ahang1001

اینم بقیش

ahang1001


از اسرائیل بودی پریشان

در سایه ات در وحشت زنان

ایرانیان..پیوسته شادان

تا که اون الله...بگیرد از تنت جان