اسلام نباشد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-Jul-2012
 

یک زمانی نه چندان دور "اصلاح طلبان" نازنین برون و درون مرزی استدلال میکردند که تلاش آنان برای تحکیم "جمهوریت" نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" وغیره است که نرمک نرمک اصلاح شده و انشاءالله به دموکراسی یا به واژگان اختراعی خودشان "مردم سالاری دینی" منجر خواهد شد.

همین استادانی که اخیراً با گفتن اگر اصلاحات نشود انقلاب میشود ادا اطوار مرحوم بازرگان بازی خورده را در می آورند، تا چندی پیش از مزایای اصلاحات تدریجی، دموکراسی پذیری دین اسلام و قابلیت های قانون اساسی میگفتند و مینوشتند و تا میتوانستند حقایق عینی مانند اصل صد و ده قانون اساسی، انتخابات رسماً و علناً مهندسی شده و "حکم حکومتی" رهبر غیر منتخب مادام العمر با قدرت بی نهایت را که متضاد فرمایشاتشان است رفع و رجوع میفرمودند.

گرچه حرف از "اصلاح جامعه " میزند و نه همکاران و نظام پربرکت مسلمین حاکم؛ با اینهمه آش آنقدر شور شده که صدای حاجی تدارکاتچی، پیامبر "اصلاح طلبان" تاریخ مصرف گذشتۀ از دایره قدرت و ثروت اخراج شده که اکنون تولب شده اند هم در آمده:

"... حاصل حذف و حصر نومیدی از اصلاح در جامعه است و نتیجه تداوم آن این که گروه گروه از جوانان و مردم رو به کسانی بیاورند که می‌گویند اسلام یا حداقل حکومت اسلامی نباشد."

و این هنوز از نتایج سحر است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
divaneh

محض اطلاع شما

divaneh


من با بچه ها گل کوچک بازی میکردم و اگر آخوندی از آنجا رد میشد فحشش میدادم. 


مآمور

درس اخلاق

مآمور


شما دیوانه عزیز کارت در محله تان چه بود؟؟ بر و بچه ها را جمع کرده بودی و بشارت میدادی؟؟
این دفعه اگر جنگ شد همه با هم میجنگیم و هزینه جنگ را با هم پرداخت میکنیم!!

I wear an Omega watch


divaneh

تعریف آدم لات

divaneh


همیشه توی هر محله ای چند تا لات بود که کسی تحویلشون نمی گرفت. چند تا هم آدم جوانمرد بود که چشم و چراغ محله، و برادر و پسر همۀ اهل محل بودند. به جایش اون لاتها چشمشون به دنبال زن مردم بود و هنرشون هم عربده کشی و بی آبرویی. لاتها اکثراَ آدمهای بزدل و ترسوئی بودند که در کودکی خوب کتک خورده بودند و سپس پشت مادرشان قایم شده بودند و فحش داده بودند تا اگر ضربه ای بود به مادرشان بخورد. حال در بزرگی می خواستند تلافی در آورند اما به دلیل همان بزدلی از نبرد برابر می ترسیدند و بیشترین هنرشان کشیدن چاقو برای فرد بی صلاح بود.

حالا هم این الواتی که سرنوشت ایران را بدست خودشان گرفته اند و از لات بازی تعریف می کنند همان ترسوهائی هستند که پشت مادر ایران قایم شده اند و فحش میدهند. شما فکر می کنید اگر فردا جنگ شد  احمدی نژاد و یا همین مامور خودمان جرات جنگیدن دارند؟ خیر، می گذارند سربازها بجنگند و اینها می ایستند سر جایشان و شعار های صد تا یک غاز می دهند. بزدلی جزو فرهنگ لاتی است. 


vildemose

Mamoor, khoda shafat bedeh

by vildemose on

Mamoor, khoda shafat bedeh ke fekret hamash ba israeli/felestin hast...How much are you paid as a Palestinian mercenary? 

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


مآمور

And yours

by مآمور on

is through depiction and manipulation!!! however, there is only one bigger gondedh lot than Liberman !!

I wear an Omega watch

 


vildemose

...

by vildemose on

...


vildemose

Mamoor jan:Thank you again

by vildemose on

Mamoor jan:Thank you again for proving how violent your ilk is. The only way you can maintain your cult is through savagery and barbarism.

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


مآمور

در هر عید یا عزاداری

مآمور


شما تشریف بیاورید محله ما و این حرف به بچه های محله بگوید!!تعدادی از لات و لوتها حزب خانه ما را حتمأ برای مرقبت از خود همراه داشته باشید!! بعضی از بر بچه ها کمی عصبی هستند!!
شما از واقعیات ایران خیلی بی اطلاع هستید!! تقصیر هم نداری!! ایرانی که نیستی!!!

I wear an Omega watch


Azarbanoo

Islam & IRR must be Removed from IRAN

by Azarbanoo on

in order to Revive IRAN & IRANIAN/Persian Culture.