ویدیو؛ افتخار شکست در مسکو

Fred
by Fred
03-Jul-2012
 

ویدیو ضمیمه؛ حواشی مذاکرات هسته ای در مسکو،  از "مجتمع رسانه ای اطلس" میباشد که از سازمانهای تبلیغاتی سپاه پاسداران نظام پربرکت است.

دو نکته و یک سئوال:

- بکارگیری استدلالات حوزوی در معاهدات قانونی بین المللی، برای نمونه در دقیقه یازدهم ویدیو،  " یکی بحث غنی سازی مثلاً؛ ما فتوا را داریم، اونها حق غنی سازی".

- جنس غیر حرفه دیپلماتیک گپ و گفتگوی "دیپلمات های" ارشد مسلمین حاکم منجمله  در باره سیر و سیاحت در مسکو؛ در دقیقه دوازدهم، گویای عدم جدی گرفتن  مذاکرات سرنوشت ساز میباشد.

آیا عزم مسلمین حاکم جز شکست مذاکرات نمیبود؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

ALL Islamist Thugs Who

by Azarbanoo on

Only concerned about their pockets.