گروهبان گارسیا و حماران

Fred
by Fred
07-Jul-2012
 

لایحه تک ماده ای با امضاء صد رأس حماران مجلس نشین :

"مطابق این ماده واحده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تا بر اساس حق حاکمیت خود از عبور نفت کش هائی که به کشورهای تحریم کننده ایران، نفت حمل می کنند جلوگیری نماید."

به عبارت دیگر؛ حضرات جنگ طلب تصور میکنند که کشورهای دنیا موظف به تداوم خرید نفت غصبی از آنان میباشند و اگر از جای دیگری نفت بخرند، اینان میتوانند بر اساس "حق حاکمیت" جلوی حمل مال خریداری شده آنان را بگیرند.

حرفهای گروهبان گارسیای اذان خوان که میگوید: " برای بستن تنگه هرمز طرح داریم" هم در اینجا

آنوقت میروند حمار از قبرس وارد میکنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

مخالفت مردم با ادامه سیاست های هسته ای رژیم و بستن تنگه هرمز

Roozbeh_Gilani


According to the results of  a poll conducted inside Iran by the islamist regime itself last week,

89% of Iranians opposed the closure of Straits of Hormuz

63% asked immediate halting of regime's "nuclear programe".

Vast majority of Iranians inside Iran are against the islamist regime's warmongering.

Only a few hundrerd loud mouth "cyber individuals" support the warmongering policies of the Fascist Islamist regime.

Who are these "cyber individuals? Who funds them?   

"Personal business must yield to collective interest."


Demo

گروهکهای روسیاه و گورخران

Demo


 


و اگر گروهکهای روسیاه و گورخران ٧ رنگ و بلاگ نویسان همرنگشان مثقالی از خون ایرانی در پیکرشان در جریان بود برای یکبار هم که شده به جولان دادن ناوگانهای اجنبی در خلیج فارس و در تنگه هرمز اعتراض میکردند. ولی گورخر همان حمار است که رنگ و بوی خر اصیل را ندارد. لازم هم نیست از قبرس وارد شود که تعداد داخلی آن کم نیست.