نوادگان کوروش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Jul-2012
 

نه اینکه فکر کنید که قبلاً ایرانزمین از مراحم اینچنین فرزندانی محروم بوده، نخیر، به تاریخ مراجعه فرمایید، این خصائص حمیده سابقه دارد.

اصلاً چرا راه دور برویم و سراغ امثال آسیابان مروی، سلمان پارسی، افشین و حاج ابراهیم کلانتر؛ یک نسخه از چرند و پرند شادروان علامه دهخدا (دخو) را گیر بیاورید یا چند برگ از نسیم شمال زنده یاد اشرف الدین قزوینی و عین اوضاع جاری را در آنزمان تماشا کنید.

تولب شدگان حزب خائن توده که اکنون نگران پایمال شدن حق مُسَلم مسلح شدن مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن به تسلیحات اتمی میباشند؛ پیشتر خواهان دادن نفت شمال به رفقای روس بودند.

کوشندگان حاکمیت دینی و هواداران شارلاتان علی شریعتی که ٣٤ سال سیه روزی به ایران هدیه کرده اند، اکنون درکنار دمغ شدگان جنبش رنگ سبز مغز پسته ای خندان رفسنجان خواهان بازگشت به "دوران طلایی امام" و تداوم نظام پربرکت با "اصلاحات" توسط همان حاکمان/خودشان میباشند.

دیگر از ایندست نازنینان که همه هم در دلنگرانی برای فلسطین عزیز از خود فلسطینیان آتششان تند تر است درون و برون ایران هستند.

خدا این نوع نوادگان کوروش را برای ایران حفظ کند.

تبریک

پ.ن. یک نگاهی هم به مدل ایراندوستی پسر کودتاچی خواهان بمب اتمی بیاندازید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

آقا فرد رفیق ما

مآمور


آقا فرد رفیق ما است و به شما هم هیچ ربطی ندارد اگر ما کجا وکی در کدام بلاگ نظر میدهیم!!
این اولین بار بعد از نزدیک به ۱۰ سال است که من به این سایت سر میزنم!! البته بیکار اینجا زیاد است که چون کاری ندارند به اموری که بهشان هیچ مربوط نیست دخالت میکنند!!
از این مودبانه تر نمیشد گفت!!!
در ضمن عزیز دمو انقلابی نیست!! با خدا است!! که آن هم به خاطر خدای خودش است و به کسی مربوط نیست!!

I wear an Omega watch


Cost-of-Progress

Stalkers

by Cost-of-Progress on

It is funny that even though the usernames change, the nature of stalkers and self-appointed "revolutionaries" remain the same. Just look at those who constantly post on Fred's blogs, the mamoor and demo characters.....comrad must be taking a break!


مآمور

گفته میشود

مآمور


بعضی کلمه ذوالقرنین که در قرآن مجید آمده است به کورش نسبت میدهند!! 

I wear an Omega watch


Demo

محمدرضای کوروش خواب کن!

Demo


 


و کاشکی میشد از صحنه ملاقات روانِ شادِ آریامهر! و روانِ باستانیِ کوروش
در آن دنیا هم گزارشی مستند تهیه کرد! چونکه شاه بعنوان شاه شاهان! هرگز
تصور نمیکرد بعد از ٢٥ قرن جد بزرگوارش! به دیدارش در آن قبر پر نور و
باشکوهش آنهم در مصر بشتابد تا حساب آن دروغ بزرگ تاریخی را که گفته بود
«کوروش آسوده لالاکن که ما روشُم» را کف دست بیجان آن معظم لِه شده در خاک بگذارد!
به بزرگی کوروشیْ خود ببخشید از این روده درازی کوروشیْ!


مآمور

from the mountain of Hindo kush to the river of Nile

by مآمور on

This is how big the spiritual Persian empire is!! that territory includes the occupied land too!!

Zionists have been defeated morally on the hand of 'the spiritual Persian empire' it is matter of time, there have been 60 years of fun for zionists, so we will give them another 60 years to enjoy!!

we will persist, until we will prevail

I wear an Omega watch


Fred

مُرکبش کن

Fred


آقا؛  پسران و دختران انفلاب چی.....

 


anglophile

مدل ایراندوستی پسر انقلاب چی‌ چطور؟

anglophile


 

دوست عزیز بازیگران مصدّقی و همکاران سایبرنتی آنها را از قلم انداختید؟ انشا‌الله که اشتباه قلمی بوده باشد.

برای اطلاع بیشتر به این لینک‌ها هم سری بزنید:

 

//iranian.com/main/blog/shohre-53

 

//iranian.com/main/2012/jun-34

 

//iranian.com/main/blog/mahmood-delkhasteh-11

 

//iranian.com/main/blog/mahmood-delkhasteh-12

 

//iranian.com/main/2012/jun/shirin-ebadi-...

 

//iranian.com/main/2012/may-34 

//iranian.com/main/blog/masoud-kazemzadeh...

 

//www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more...

 

//talash-online.com/didgha/matn_1011_0.html

 

//iranian.com/main/node/181710