مُسلمین هار


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Jul-2012
 

تک کتابی های مسخ شدۀ دین انسانهای هار خطرناکی هستند، تجمع آنان خطرناک تر و دولتهای دینی خطرناک ترین اند.

فرقی نمیکند، یهودی هار، مسیحی هار، ... ته ماجرا فاجعه است و اولین قربانیان آنان؛ مثل ایران، هم کیشان غیر مسخ و هار شده میباشند.

خبرگزاری فارس:

"رئیس جمهور در اجلاس بین‌المللی زنان و بیداری اسلامی گفت: خداوند دینی به نام یهودیت و مسیحیت نفرستاده است و حضرت موسی و حضرت عیسی نیز منادی دین اسلام بودند.

خداوند یک دین بیشتر نفرستاده است و آن اسلام است، پیامبر عزیز ما متعلق به تمام جهان است که پیامبر خاتم است. ایشان پیامبر مردم آمریکا، اروپا و آسیا نیز است. پیامبر بودایی‌ها نیز است و آمده است تا همه را نجات دهد.

نوک تیز انقلاب‌ها و قیام‌ها باید علیه رژیم صهیونیستی باشد چرا که پایگاه استکبار است و تا زمانی که نظام سلطه و رژیم صهیونیستی باشد ملت‌ها روی خوش نخواهند دید و آنها باید از بین بروند."

این حرفها در کنار دیگر حرفهای مسلمین هار حاکم بر ایران و ایرانی بوی سیلاب خون میدهد. اینها دارند به سلاح هسته ای مُسلح میشوند، فاجعه ای عظیم در راه است و تنها و تنها راه پیشگیری، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت آنها، "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

مسلمین هار حاکم بر ایران و ایرانی!!

Demo


جهل و نادانی ایرانی از مرض هاری سگ خطرناکتر است. ولی در ایران سگ را نجس و حرام دانسته با اینکه داشتن جهل حلال است! بهر حال ٨ سال گذشت و احمدی ثانیه ای هم به غنی سازی «استکبار عقلی» خود نپرداخت. آنکسی هم که این نطقها را برای او مینویسد خوب البته به فکر غنی سازی جیب است تا چیز دیگر. احمدی بعنوان مثال خود از فرقه حجتیه است که در چاه به دنبال امام زمان میگردند! اگر خدا که به حق دین حق را بر بشر مرحمت کرد پس این چاه جمکران بازی دیگر چه دینی است؟ اگر ربایان و راهبان اقوام  یهودیت و مسیحیت هم چون آخوندان و ملایان اسلام دین حق خدا را به بازیچه نگرفته بودند چه احتیاجی به تجدید پیام و دوباره گویی و سه بار گویی و بیشتر بود (١٢٤ هزار بار! گویی به نقل شکم آخوندان)؟ و بعد هم پنهان نمودن یک بشر فانی درچاه برای ذخیره آتی؟ بودایی خود مثلأ یک طریقت است که شباهت بسیاری به «وحدت وجود» اختراع و یا اقتباس بخشی از خبرگان دین در ایران است. بهر حال دین خود مثل یک لحاف چهل تکه در مملکت خود ماست و مشکل ما عقل و شعورمان نیست بلکه همش تقصیر صهیونیسها است! حال اگر از خود احمدی بپرسی صهیونیست چیست جوابش این است که مثل مدرک دکترای علمی اش کاغذ پاره ای بیش نیست که بوی گند میدهد!    


Azarbanoo

I Agree with you

by Azarbanoo on

Fred, Thanks for continueous hard work.  Keep up until the bastard Islamists in IRAN drop dead and their supporters go hiding.