هیستری پَهلَوی

Fred
by Fred
14-Jul-2012
 

"میل افراطی به اجتناب از انجام دادن یا تجربه کردن برخی از اعمال یا موقعیت‌ها و نیز میل شدیدی به مورد مراقبت قرار گرفتن وجود دارد. وجود همین تمایل به وابستگی است که شخصیت هیستریک را مخصوصاً در معرض تلقین‌پذیری قرار می‌دهد."

این روزها با عود کرد عارضۀ تلقین پذیر هیستری پهلوی برخی از "مخالفان" نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره؛ تماشای غلبۀ نفرت بر عقل سلیم آسان شده است.

این آزادیخواهان دم دمی مزاج مکرراً میگویند و مینویسند که رضا پهلوی کوچکترین شانسی در ایران ندارد و همزمان میگویند و مینویسند و راست هم میگویند و شاید بسی هم وخیم تر از آن باشد که میگویند که حاکمیت ٣۴ سالۀ مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن اوضاع ایران را به سرحد انفجار و احتمال بسیار بالای جنگ کشانده است.

به عبارت دیگر؛ در عین اینکه رضا پهلوی پُخی نیست و ایران در آستانۀ فاجعه، باید وقت و انرژی را صرف پهلوی ستیزی کرد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

Afraid of him?

by Demo on

Who is him? Is he Fred? Or The Man in the Hat? Or The Elephant Man? Or the said three's (The only known 3 True Iranians of Course!) idiot idol, ie. Prince?! Reza? Oh, yes, either one is very scary and even hearing of their names  make everybody run for their lives ! 

But on the serious side, if it was not because of these 4 musketeers here on IC how in the world we could have earned so much enlightenment into the Pahlavis' idiocies!!!


CallmeRed

خب تقصیر خودشه.

CallmeRed


خب تقصیر خودشه. هی مصاحبه پشت مصاحبه .چرند پشت چرند. آدمهایی هم که حسابش نمیکردن مجبورمیشن بهش بخندند. درواقع بااین حرفهایی که جدیدا میزنه به شدت خودش رو مضحکه خاص و عام کرده و همینطوری الکی ورد زبانها شده!!ا

هرچی بیشتر بهش گوش میدم می بینم بیشتر داره شخصیت واقعی خودشو -که سعی درپنهان کردنش داره -آشکار میکنه. 

تا مرد سخن نگفته باشد

علم و هنرش نهفته باشد!!!ا


omeedvar

They are afraid of him

by omeedvar on

The reason these Hezbollahi idiots always talk about him, and bad mouth him, is that they know he is popular among true Iranians, and they are afraid of him.


IRANLOVESISRAEL

RP is the man and he should re-establish SAVAK to

by IRANLOVESISRAEL on

bring Iran back to civility, modernity, and democracy!

And Israel should put 100% of its support behind him!

Shlomo loves Israel.

 


Demo

هیستری ماندلا!

Demo


نه ٢٧ سال حبس و شکنجه توانست رنگ پوست سیاه نلسون ماندلا را تبدیل به رنگ پوست سفید زندانبانانش کند، و نه مرض اسکیزو فرنزی رضا پهلوی با ادعایش برای ماندلا و گاندی بودنش علاج پیدا میکند، و نه سیاه هایلایت کردن دَری وَریهای بلاگر مثقالی از گذشته سیاه رضا پهلوی و پدرش را سفید میکند.


Elham57

هر چه بیشترخودشون رو راجع به "این پسر عقب افتاده " جر میدن...

Elham57


من بیشتر ازش خوشم میاد.


Shazde Asdola Mirza

عزیزم، این امامزاده اگه می‌خواست معجزه بده، ۳۴ سال پیش داده بود

Shazde Asdola Mirza


"میل افراطی به اجتناب از انجام دادن یا تجربه کردن برخی از اعمال یا موقعیت‌ها ..."

به عنوان مثال: بینش روشن و واقع گرایانه به جریانت غالب در ایران، خاورمیانه و جهان؟

"... و نیز میل شدیدی به مورد مراقبت قرار گرفتن وجود دارد."

مثلا: مورد مراقبت قرار گرفتن تحت توجهات یک شاهنشاه؟ مشابه یک ولی‌ فقیه، یا هر رهبر مطلق؟

 "وجود همین تمایل به وابستگی است که شخصیت هیستریک را مخصوصاً در معرض تلقین‌پذیری قرار می‌دهد."

که ساده لوحانه باور کند بازگشت سلطنت پهلوی به ایران را؟ پس از نابودی "حکومت مسلمین"؟


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

اولین جمله‌تون، ایراد دستوری داره....از شما بعیده....اینهمه عجله واسه
چی‌؟....میترسین بره تهرون، شما از هواپیماش جا بمونین؟ مثل خدا بیامرز
هویدا؟..و اما هیستری یا هرچی‌ دیگه‌ای که اسمشه....... با اینکه بدرستی این
پسره عقب‌افتاده در داخل ایرون فاقد وجهه‌ سیاسی هستش و عملا ناشناخته‌س،
مبارزین راستین در خارج کشور ناگزیر هستند که با تبلیغات پر هزینه‌ای که
از طرف جوییش فرندا در راستای مقاصد نهایتا ضّد ایرانی واسش می‌شه، مقابله
کنن.......تا چشم پهلوی‌چیا چار تا بشه...