روزۀ یکماهۀ فوتبال ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Jul-2012
 

"روز گذشته آيت الله استادی امام جمعه قم فرمايشاتی داشتند و از مديران باشگاه‌ها خواستند كه باشگاه‌هايشان را در رقابت‌های ليگ در ماه رمضان شركت ندهند و من خواستم اولين كسی باشم كه برای اين كار اعلام آمادگی ميكنم.

همين جا هم میگويم كه حاضر نيستيم وقتی علما و مراجع به برگزاری بازی‌ها در ماه رمضان انتقاد دارند، ما حتی به قيمت از دست دادن امتياز در ليگ شركت كنيم."

در ٣۴ سال گذشته ورزش در ایران اسیر همین دست افراد بوده و بجز سرکوب فرهنگ و اخلاق نیک ورزشکاری که سابقه دراز در ایران دارد و به خدمت ددمنشی گرفتن آن، بسیاری موقعیتها برای افتخار آفرینی را ورزشکاران با استعداد ایرانی از دست داده اند.

از ممنوعیت حضور در مسابقات فوتبال و محدود کردن دختران در رشته های ورزشی و دست و پای آنان را بستن با موظف کردنشان به لحاف-پیچ بودن حتی در چند رشته مجاز، تا عدم اجازه شرکت کردن ورزشکاران ایرانی در مسابقاتی که به مصاف ورزشکاران اسرائیل باید بروند تنها بخشی از فاجعه است.

اصل فاجعه، سرآمدی نوکر صفتان و چاپلوسانی مانند این حاج آقا محمد رویانیان است که برای خوش خدمتی به مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن، در قربانی کردن ورزش و ورزشکاران و در این مورد بخصوص، تضعیف و شکست پذیری فوتبال ایران، همیشه پیشگامند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
jmyt17

علما و مراجع

jmyt17


 

Az yek akhoond ahmag ke dar tevelei be esme masjet boozoorg shodeh che entezari mishavd dasht???

 


Demo

شیفتگی در فزهنگ ایرانی

Demo


بفرما تا خواستیم در یک خط فرا رسیدن ماه رمضان را تبریک بگیم یک دینشیفته در قم بازی فوتبال را هم قاطی دین کرد و یک شاهشیفته هم با درج یک خروار اراجیف از آن سوءاستفاده کرد. خلاصه وقتی دین و ایمان به بازی گرفته شد و به شکل نمایشی در آمد و مربی دین خواست با پوشش بر سر زن و با پرورش ریش برصورت مرد اعتقاد و اخلاص را در قلب بازیگر جای دهد نتیجه اش این میشود که گلشیفته اش که بزور و نه از روی اعتقاد خود را میپوشانده به محض دور شدن از صحنه نمایش در کشور سینه لخت و پتی خود را به نمایش میگذارد. حال فوتبالیستها چه بلایی بر سر دستگاه گوارش خود در خفا با پرخوری می آورند بماند. در هر صورت ماه رمضان مبارک باد بر حقشیفتگان و روزه هایشان، که فقط و فقط گرفتنش را خود دانند و خدا و نه دیگران، مورد قبول درگاه خالق عالمیان. الهی آمین.

اى مؤمنان بر شما روزه مقرر گرديده است همچنانكه بر كسانى كه پيش از شما بودند نيز مقرر شده بود، بلکه که تقوا و پرهیز کاری پيشه كنيد (و نه خودشیفتگی!!)  (قرآن ٢:٢٨٣)