آرزوی حمله اسرائیل به ایران

Fred
by Fred
18-Jul-2012
 

پیشتر در باره آرزوی حمله به ایران مطالبی تقدیم شده، یکی از آنها در اینجا.

حاج آقا محسن رفيقدوست، یکی از مُهره های اصلی سپاه سرکوبگر پاسداران که سالها رئیس بنیاد غارت مستضعفان هم بوده گفته:

"خدا کند که اسرائیل چیزی را به سمت ایران پرتاب کند تا ببینید به چه شکلی ظرف ٢۴ ساعت به طور کامل از روی کره زمین محو می‌شود."

تحریکات مداوم اینها در راستۀ بر آورده شدن آرزوهایشان برای ایران فاجعه بار خواهد بود.

ضدیت با جنگ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر و دست آموز آنان که تنها کاربرد چماق تو سر آمریکا زدن دارد به کنار؛ آندسته که دلنگران ایران و ایرانی هستند و ضد جنگ واقعی، باید هرچه در توان دارند هزینه سرنگونی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیرۀ جنگ طلب ایرانی کُش ایران ویران کُن کنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

اسراییل و چیزش!

Demo


مقصود محسن فساددوست محو اسراییل نبوده بلکه محو ٢۴ ساعته آن چیزی بوده که قرار است بطرف ایشان پرتاب شود! لطفأ نقل قول را درست خوانده و آنرا درست نقل نموده و اینقدر با بی احتیاطی آب در آسیاب رفقای دائمی اسراییل نریزید!


Azarbanoo

These Sharlatans must see the recent video of Nourizad &

by Azarbanoo on

 Listen to him.  This video is called "Shaban Be Mokh ha".