مادام رجوی؛ جون رهبر مسعود

Fred
by Fred
20-Jul-2012
 

امروز پایان ضرب العجل چند بار تمدید شده دولت عراق به سازمان مجاهدین خلق برای تخلیۀ کامل شهر (قرارگاه) اشرف در استان دیاله میباشد.

از تقریباً ٣۴۰۰ عضو، حدود دوهزار نفر به کمپ پیشین آمریکاییان در حومه بغداد منتقل شده اند، ولیکن مابقی هنوز از تخلیه اشرف سر باز میزنند.

بنابر شواهد عینی بسیار، بدلیل سوابق و عملکرد، برای ایرانیان سازمان مجاهدین خلق جایگاهی کم و بیش همانند حزب خائن توده دارد و مردۀ متحرک است.

دلنگرانی برای جان اعضاء است که غالباً مسخ و پا به سن گذاشته و عمری را فدای آرمان آزادی و آبادی ایران کرده اند که شوربختانه بدلیل اهداف خودخواهانه سران و سیاستهای ابلهانه و در مواردی تبهکارانۀ آنان به هدر رفته و هنوز هم گوشت دم توپند.

مادام رجوی، جون موسیو رجوی کوتاه بیا و اینها را آخر عمری به کشتن نده!

تبریک

برای نمونه به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

التماس دعا!

Demo


ترا به خدا و به حق این ماه مبارک رمضان مزاحم مادام مریم رجوی چلبی! نشوید که سخت مشغول رد و بدل کردن دسته گل و ماچ و بوسه با نوت گینگریج و رودی جولیانی است و به درگاه این پاکان! استغاثه و التماس دعا برای مالک نوری و یا حمید کارزای شدن در ایران میکند! جون ناقابل ١٤٠٠ تا جوالق بیکاره در اشرفخونه عراق هم فدای سر یک موی کله براق جولیونی جونش!