سکس ساعتی افطاری

Fred
by Fred
30-Jul-2012
 

پیشتر در مطلبی با تیتر "ورزش صیغه" از جمله عرض شد:
"...در وب‌سایت صیغه، برخی از بانوان با ارائه شماره تلفن‌های خود و نوع «خدمات جنسی‌شان» اقدام به جذب مشتری می‌کردند.
.... سن: ۲۵ سال مهریه ساعتی ۱۰۰ هزارتومن»
__________________________

خبر جدید:
" مدیر این سایت ادعا می‌کند کارش کاملا مطابق با قانون و موازین شرعی است...
با دریافت ۴۰ هزار تومان کارمزد، روزی بیش از ۲۰ قرار صیغه ترتیب می‌دهد.
... با آغاز ماه رمضان آگهی‌هایی متناسب با حال و هوای ماه رمضان منتشر کرده و از جمله اعلام کرده است که "متقاضیان صیغه ساعتی" بعد از افطار "پذیرش خواهند شد."
به عبارت دیگر؛  پس از روزۀ زورکی، اول افطار شکم و سپس زیر شکم  البته بعد از پرداخت دستمزد دلال محبت که " کارش کاملا مطابق با قانون و موازین شرعی است" برای اجاره شرعی (صیغه) زن برای سکس ساعتی.
به این میگویند استفاده شرعی از تکنولوژی غربی. حیف از ایران و ایرانی. 

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

At Current Exchange Rate

by Faramarz on

 

 

At 2,000 Toman to a Dollar, that would be 50 bucks an hour!

Just in case the inquiring minds want to know!

At 8,000 Toman per chicken, one can start counting their chickens before the end of autumn!


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

ای بابا، نازنین....بذار جوونا کارشونو بکنن......دیگه این صحبتا از من و
شما گذشته....که تا بخواهیم به خودمان بجنبیم، سحر شده....حالا شما به بنده
بفرمایید که نظر شریفتان راجع به این کاندیدای جمهوریخواه "رامنی"
چیه؟......گفته سفارت رو میبره به اورشلیم......از ما گفتن......یه کاری
نکنین که منطقه و به دنبال اون دنیا به خاک و خون کشیده بشه.........