مریم رجوی؛ رئیس جمهور منتخب

Fred
by Fred
03-Aug-2012
 

مریم رجوی؛ رئیس جمهور منتخب

با سلام؛

اوضاع خاورمیانه قاراشمیش و مسلمین در افغانستان، عراق، سوریه، پاکستان، .... با شدت و حدت هرآنچه بیشتر در حال بکش بکش مسلمین میباشند،

بدلیل اتخاذ سیاستهای جنایتکارانه توسط رهبری مجاهدین در سی و چند سال گذشته این سازمان مورد نفرت طیف وسیعی از ایرانیان قرار دارد،

تعداد بیشماری از  حاکمان فعلی عراق سالهای سال نان وحوش حاکم بر ایران را خورده و خوی توحش آنان را هم داشته و منتظر فرصت میباشند تا پدر صاحاب بچۀ مجاهدین را در بیاورند،

سازمان ملل، دولتهای متمدن و بسیاری دیگر از شما خواسته اند که  مابقی سکنۀ شهر (اردوگاه ) اشرف را به کمپ آزادی در حومه بغداد اعزام دارید،

مادام رجوی؛ خرق عادت کرده و بجای به قتل دادن اعضاء مانند اعزام آنان به قتلگاه مرصاد/افول جاویدان، دستور نجات بخش رفتن به کمپ آزادی را صادر فرمایید.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

Left wannabes

by Fred on

Even if it is about the life of 1300 elderly Iranian cult members being used as cannon fodder by their leaders, the myopic vision of lefties see everything through anti- Pahlavi prism.

The sane voices during the defunct Pahlavi regime was drowned out by the hateful noises from these same lefties, charlatan Ali Shariati groupies and the rabid Islamists.

It seems after 34 years of Islamist Rapist Republic NEKBAT, their identity is still intertwined with their anti-Pahlavi diatribe.

News flash, Pahlavi is GONE and DONE with.  

The good news is, the real Humanitarian, social justice left is around and the lefties, well,they're still wannabes.


Arj

Jumping the whale!

by Arj on

Apparently Maryam Rajavi's claim on presidency of Iran is undemocratic, yet RP's claim for kingdom is fair and square! Let's not forget that among his credentials, RP's "salt'n'peppa" hair makes him all the more irresistible to his groupies!!!

Or is it that IC's resident right-wing propagandist has run out of material, so he's turned to a mixture of shock-jokicng and a lame attempt at comedy to draw attention to an otherwise banal and dormant blog!


Azarbanoo

Good Point!

by Azarbanoo on

This Woman must wake up soon and smell the coffee.


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

بر‌شماری جنایات و خیانات این سازمان و نیز گوشزد کردن نیات ناخوشایند
رهبران عراق، دخالت شما در این مسله داخلی‌ سازمان را توجیه
نمیکند....فضولی موقوف.