صهیونیسم؛ ترویج ایران هراسی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Aug-2012
 

مخترع ایران هراسی،  یکی از واژه های مورد علاقه ویژۀ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان،  نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره میباشد.

رد خور ندارد؛ هر گاه که نظام پربرکت دسته گل تازه ای آب میدهد، فورا ثلاثه خبیثه در تقابل با واکنش کشورهای دموکراتیک حرف از "ایران هراسی" را پیش میکشند.

تکرار تهدید به محو اسرائیل، برملا شدن عملیات تروریستی در اقصی نفاط جهان منجمله در خاک ایالات متحده، تاراج سفارت انگلستان، بستن تنگه هرمز، و یا جنبه ای غیر قابل انکار دیگری از برنامه های تسلیحات غیر قانونی هسته ای، همه و همه با "ایران هراسی" رفع و رجوع میشود.

البته این نازنینان وحوش دوست عمداً فرقی بین ایران و ایرانیان با نظام پربرکت قاتل نمیشوند و جای هیچ تعجبی هم نیست که وحوش در ایران از تولیدات قلمی، سمعی و بصری اینان استفاده بهینه میبرند.

به عبارت دیگر؛  مانند دیگر بزک کردن های بیهودۀ عروس خانوم عجوزه توسط ثلاثه خبیثه؛  این حنا "ایران هراسی" هم رنگ باخته. منتها این وسط ایران و ایرانیان هستند که هزینه توحش مسلمین حاکم را ناخواسته میپردازند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

آسهای بازی در هراس بازی!

Demo


اسلامیست هراسی >>>> ٩١١
اوساما هراسی >>>>>> اشغال افغانستان
صدام هراسی >>>>>>> اشغال عراق
مبارک هراسی >>>>>> کودتای ارتش مصر
قذافی و بنعلی هراسی >>>>>>>هرج و مرج و مسلمان کشی در لیبی و تونس

اسد هراسی>>>> تجزیه لبنان و تبدیل بیروت به لاس و گاس
ایران هراسی>>>>>>> تحکیم صهیونیسم و استمرار بیش از بیش آخوندیسم

سئوال:
چه سئوالی مسخره تر از اینکه بپرسیم آس های برنده این هراس بازیها دست چه کسانی بوده و است؟