همایش زنان اونکاره + تصاویر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Aug-2012
 

چند تا از بامزه ترین حرفهای بیش از هزار رأس حاجیه خانوم اونکارۀ وارداتی که اخیراً به خرج مردم ایران برای پاچه خاری خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر تیمار و قشو شده بودند:

" - خانمی با یک کیسۀ پول آمده بود که زیر لباس‌هایش پنهانش کرده بود. ‌پرسیدند این پول‌ها برای چیست؟ به‌زحمت و با فارسی و عربی ‌فهماند که نگذاشتند برای آقا سوغات بیاوریم. در هتل گفتند هیچ‌ چیز نمی‌توانید با خودتان ببرید. این‌ها را آوردیم که به جای سوغات به آقا بدهیم.

-تونسی‌ها: این‌جا می‌شود نماز جماعت خواند. می‌شود حجاب داشت. گفته بودند ایران کشوری آزاد است و تا به حال این‌قدر احساس آزادی نکرده بودند."

گل سرسبد آنها هم این یکی از اَران بزور جدا شده از ایران است:

"ای عزیز رهبر! ما عاشق شما و فدایی شماییم. من از آذربایجان آمدم... اسلام آزاد اولوب، حجاب آزاد اولوب. از شما کمک می‌خواهیم برای آزادی. از رهبر جانباز خواهش می‌کنم برای زندانی‌هایمان دعا کنید."

ای کاش حاجیه خانمای وارداتی از "رهبر جانباز" درخواست رهایی بیشمار ایرانیان اسیر که با پول آنان به ایران آورده و پذیرایی شده اند را هم میکردند.

تبریک

پ.ن. عکس های اونکاره ها


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
maziar 58

THANK YOU

by maziar 58 on

FRED

KHA,,E MALAN DAR JAHAN SANAAT GARAND.

DAKHELI OR KHAREJI.

Maziar


Demo

اونکاره ها و اینکاره ها!

Demo


 


نه اونکاره نامیدن کسی او را تبدیل به او نکاره میکند و نه اینکاره نامیدنش. نه به لوث کشیدن مادری و یا خواهری و او را حاجیه نامیدن از عزت و احترام آندو کم میکند و نه زیاد. دین هم که شکل نمایش و همایش بخود گرفت وسیله ای میشود در اختیار شیطان. چه بصورت ریش و کلاه سیاه بر سر گذاشتن باشد و چه بصورت قربانی کردن خروس در بالای سر و یا تکان دادن دو انگشت در هوا! این گونه اعمال نه نشانه ای اند از دینداری و نه از بیداری!

پ.ن. کسی که ارزش و احترامی برای خواهر و مادر خود قائل نیست اصولأ هر چه زن است برایش اینکاره و یا اونکاره میشوند.


First Amendment

...

by First Amendment on

I only wonder how you feel about and classify this photo........and what kind of language you'd choose for its description...........I'm just wondering if you'd use the same humiliating tone for it as you use aginst Muslim women ......In my jurisdiction the law prohibits me from using derogatory language against people, any people.........and I obey.

Only if you knew, how you're perceived among the rest of us........only if........