بنزهای ۵٠٠ و گشنگی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Aug-2012
 

این خبر را مرور افطاری فرموده و بعد یک سئوال.
" اين روزها خبر برگزاری نشت اجلاس سران جنبش غير متعهّد ها در تهران در صدر اخبار سياسی میهن عزیزمان قرار دارد.
... وارد کردن  ٢٠٠   دستگاه خودرو بنز فوق لوكس  ۵٠٠ s   ….       
با يك حساب سر انگشتی میتوان فهمید كه قیمت معمولی ترین نوع اين خودرو در بازار ٢۵۰ میلیون تومان و قیمت سفارشی ترین نمونه آن در صورت ضد گلوله بوده_فراتر از يک میلیارد تومان میباشد.
اجاره نزديك به ۷۰۰ سوئيت، خانه و هتل های گرانقيمت آنهم در مناطق شمال شهر تهران نیز نمونه ای دیگر از اين ولخرجی های بی مورد بوده و در مدت حضور ٣۰۰۰   میهمان خارجی در زمان برگزاری اجلاس تهران تنها  ٢۵٠  نفر از آنها هندی بوده اند كه خود به نوعی سوال برانگیز است."
سئوال:
با بهای تنها یک دستگاه از این بنزهای سوپر لوکس؛ چند ایرانی گرسنه را میشود سیر کرد؟
تنها راه رهایی ایران و ایرانی، تحریم سفت و سخت منجمله قرنطینه ترابری دریایی/هوایی باهدف سرنگونی کلیت مسلمین حاکم، "اصلاح طلب" و غیره میباشد و لاغیر.
تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

دلسوزی دروغین

Demo


دروغگویی در هر فضایی دروغگویی است. چه فضا مجازی باشد و چه غیرمجازی. از یکطرف نگران! شکم گرسنه ایرانی بودن و از طرف دیگر تحریم سفت و سخت تجویز کردن اگر اسمش دودوزگری نیست هر چی دوست دارید اسمش را بگذارید. در ضمن چون تنها راه رهایی ایران و ایرانی (از برای خرید مرسدس بنز) قلع و قمع مسلمین حاکم است ( که البته اشکال حاکمین مسلمین بودنشان است و نه بی لیاقتیشان!) قرار است که بجای خرید مرسدس بنز حاکمین آخرین مدل غیر مسلمان و غیر ایرانی از کشورهای خارجی خریداری شده و به حکومت گماشته شوند.

دست بزنید لطفأ.