حمله خامنه ای به فروغ فرخزاد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Aug-2012
 

دیروز سه شنبه، سالروز سلاخی شادروان فریدون فرخزاد توسط آدمکشان اعزامی خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بود.

روز قبل از آن، سالروز سلاخی شادروان شاپور بختیار و سروش کتیبه توسط آدمکشان خدایگان بود.

روز دوشنبه کتابی با نام "شب شعر بیدل" که در آن برای اولین بار متن سخنرانی سه سال پیش خدایگان در بارعام سالانۀ شعرای بارگاهش درج شده رونمایی شد. در بخشی از آن آمده:

" آن‌جایی که به مسائل دل و عواطف و اینها می‌پردازید، حد نگه دارید؛ یعنی‌آن حالت عفاف و حجاب را حفظ کنید.

… معتقد نبودند که شعر باز و عریان مثل بعضی از شعرهای فروغ فرخزاد باید گفته شود.... اصلاً زمانه، زمانه واقعیات تلخ و زشت و مستهجنی بود که حالا گوشه‌ای از آن هم در شعر بعضی از شعرای آن روز خودش را نشان داده بود. من اسمی از بعضی شعرای زن دیگر نمی‌آورم؛ چون فروغ فرخزاد اولاً مُرد، ثانیاً به اعتقاد من عاقبت به خیر هم شد."

به عبارت دیگر؛ با در نظر گرفتن اینکه فروغ در تصادم اتومبیل فوت کرد، به عقیده خدایگان "عاقبت به خیر" شد چون لابد اگر زنده مانده بود سر و کارش با آدمکشان خدایگان میافتاد و سلاخی شدن همانند برادرش و بیشمار ایرانیان دیگر.

دوران دون سالاران زن ستیز ایرانی کُش و ایرلان ویران کُن در ایران رو به پایان است، بسیار زودتر از آنچه که بعضی ها فکرش را میکنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

خر چه داند قیمت نقل و نبات

Roozbeh_Gilani


"Personal business must yield to collective interest."


Demo

شعرای زن

Demo


*من اسمی از بعضی شعرای زن دیگر نمی‌آورم؛ چون فروغ فرخزاد اولاً مُرد، ثانیاً به اعتقاد من عاقبت به خیر هم شد. بعضی‌های دیگر نه، عاقبت به خیر نشدند و نخواهند شد؛ لذا به آنها اشاره‌ای نمی‌کنم و از آنها اسم نمی‌آورم.
غرض این است که دخترهای جوان تصور نکنند که حالا اگر چنانچه بخواهند برای دلشان، برای عواطفشان، برای حسشان یک شعری بگویند، پس دیگر بروند تا آن ته ته؛ نه، بالاخره خوب است که آدم یک حدّی را نگه دارد.*

اصولأ جاهلی که القاب جعلی «معظم» و آیت ٠٠ العظمی را با خود حمل نمود و عکس و شمائل خود را به در و دیوار آویزان کرد دیگر هر چه گفت خود شعر است و لاطائلات! بخصوص که سنی هم از او گذشته باشد و به ضعف و کهولت پیری رسیده است و در حالیکه خود که ره را از چَه تشخیص نمیدهد ادعای رهبری هم داشته باشد! بهتر است این آبروریزی را بیشتر «کش» ندهیم که اوضاع از ته ته خراب است!

تسلیت

پ.ن. یک فرد با ایمان هرگز و هرگز بخود جرئت حکم صادر کردن و حتی اظهار نظر در مورد عاقبت بخیری و نخیری احدی را نمیدهد.