عزاداری در حسینیۀ هواپیما

Fred
by Fred
12-Aug-2012
 

قرار است با هواپیما مسافرت کنید و پرواز شما کمتر از دو ساعت طول میکشد، شب قدر است و نیاز مبرم به نماز خواندن و اجرا مراسم عزاداری و احیاء دارید.

دو راه حل وجود دارد، یا قبل از پرواز نیاز خود را رفع کرده و یا دندان رو جگر گذاشته و دو ساعت را صبر کرده و در مقصد به محض پیاده شدن از هواپیما، جهت مکه را یافته و شروع کنید به نماز خواندن و راز و نیاز و بعدش هم ثواب گریه و زاری عزاداری.

اگر زادۀ عراق و اکنون وزیر امورخارجه نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره هستید، راه دیگری هم البته وجود دارد، در حین پرواز در خود هواپیما ساختۀ کفار قبله فرضی را در نظر بگیرید و سجاده در کابین اختصاصی پهن کرده و در حضور عکاسان به اقامه نماز مشغول گشته و سپس به جمع باورمندان که در حسینیۀ هواپیما به اجرای مراسم عزاداری و احیاء شب قدر مشغولند بپیوندید.

گر مسلمانی از این است ....

تبریک

پ.ن. به عکسهای مربوطه در اینجا سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

--------

by Demo on

و وقتی نمایش و عکس برداری برای فریب خلق خدا در هواپیما ادامه دارد یک لرزش کوچک زمین خانه های گِلی روستاییان را با خاک یکسان میکند. لانه هایی را که این معظمان خود شیفته  ٣٤ سال فرصت داشتند در تعمیر و استحکام آنها در جهت اسقامت در برابر زلزله بکوشند. افسوس و ١٠٠ افسوس.