من و تو؛ شاه و گروهک ضاله بهائیت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-Aug-2012
 

"اعضای یک شبکه ساخت سریال و مستند برای شبکه "من و تو" در داخل کشور شناسایی و بازداشت شدند. اعضای این شبکه مرتبط با گروهک ضاله بهاییت بوده اند."

از قرار یکی از پر بیننده ترین برنامه های اخیر شبکه من و تو، مستند "از تهران تا قاهره" در باره محمد رضا شاه مغفور بوده که داد وحوش را در آورد و در پی تلافی انداخت.

زادگاه بهائیت ایران میباشد و دین وارداتی نیست و درسطح جهانی هم بجز سربلندی برای ایرانیان و سودآوری برای بشریت چیزی نداشته.

به عبارت دیگر؛ با این بازداشت اعلام شده، نظام پربرکت مسلمین حاکم "اصلاح طلب" و غیره میخواهد با یک تیر دو نشان بزند.

هم بهانه برای ریشه کن کردن ته مانده بهائیان جان سختی که هنوز ایران ماندن با مشقت باورنکردنی را به فرار و رفاه در خارج ترجیح میدهند و هم دخل شبکه محبوب خارج از کنترل خود را بیاورد.

به قول یکی از کلمات قصار خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر؛ "کور خوانده اند".

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

امام نقی و ابراز احساسات!

Roozbeh_Gilani


دختری در حالی که عکس امام نقی را در دست داشت، با اشتیاق نزد امام آمد و گفت: یا امام، من از طرفداران شما هستم، من تمام جنگهای شما را دیده ام، مخصوصا آن جنگی که شما نقش ترمیناتور را بازی میکردید و تعداد کثیری را سر بریدید، لطفا این عکس را برایم امضاء میکنید؟

امام نقی عکس را گرفت و چپ نگاهی کرد و فرمود: من نمیدانم آن "امضاء" که گفتی دیگر چیست، اما من با طرفدارانم جماع میکنم. سپس او را به زور درون بیت برد.

النقی نقصان الله


daneshjoo

ایرانیان باورهای دیگر را می پذیرند و آخوندها انحصار طلبند

daneshjoo


Daneshjoo

چرا ایرانیان از آخوند ها متنفر شده اند

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-64

شیخ برو کل نظامت ببر

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-63 


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

دستان خون‌الود صهیونیسم وحشی و اشغالگر از حیفا، سرزمین مقدس هموطنان شریف
بهائی ما کوتاه باد. روز به رسمیت شناختن حق خودمختاری بهائیان در حیفا
چندان دور نیست......


Demo

از گهواره تا گور، انجماد در زمان و ضلالت

Demo


 


*زادگاه بهائیت ایران میباشد و دین وارداتی نیست و درسطح جهانی هم بجز سربلندی برای ایرانیان و سودآوری برای بشریت چیزی نداشته.*
ادعاهای دروغین و تماشای مُردگان ٣ دهه پیش و انجماد من و تو در ١٣٥٧ نه شاه را از گور خود در قاهره بیرون می ورد و او را به زادگاهش در ایران بر میگرداند و نه پسر او را به کمک مادر رویاییش و بهائیان سود آور و سربلند به تخت پادشاهی می نشاند. به عبارت دیگر ضلالت است ز گهواره تا گور.