۲٨ مرداد بخوره تو سرتون

Fred
by Fred
19-Aug-2012
 

منتفعین از آن فاجعه معلوم میباشد؛ شواهدی هم در باره نقش آنان در جنایت موجود است.

بر این باورم تا جزئیات جنایت علیه ملت ایران در ۲٨ مرداد معلوم و عاملان و عامران؛ چنانچه در آنزمان در قید حیات باشند، محاکمه عادلانه نشوند، وجدان ملی ایران دست بردار نخواهد بود.

صحبت از ۲٨ مرداد است که به بر سر کار آوردن نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره یکی از بیشترین خدمات را کرد.

صحبت از زنده زنده و عمدآ سوزاندن صدها، بیش از چهارصد زن، مرد و کودک ایرانی در سینما رکس آبادان در سال ١٣۵۷ است.

دیروز سالروز آن جنایت علیه بشریت بود که شور بختانه مسلمین حاکم بر ایران پس از آن باز هم کشتند و در ابعاد وسیعتری هم کشتند و هنوز هم دارند ایرانی میکشند.

ای ایرانی کُشان؛ ۲٨ مرداد بخوره تو سرتون!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Zendanian

نظام فاسد و جنیاتکار سلطنتی و مسئولیتش درحوادث تاریخی

Zendanian


مدافعان بی منطق و پر مدعای سلطنت زمانی که با یک پرسش ساده روبرو میشوند، قادر به نبشتن همه چیز هستند، جز پاسخ به آن پرسش ساده.
برای رفع هر گونه سوء تفاهم و اشتباه فهمیدن یک بار دیگر از مدافعان پلشت آن نظام پلشت تر میپرسیم:
اگر بخاطر جو فاشیستی حاکم بر کشور نبود، اگر رسانه های عمومی آزاد و مستقل وجود داشت، اگر یک جامعه مدنی سالم و بالنده در ایران حکمفرما بود، آیا چنین فاجعه و چنان پاپوشی پس از آن میتوانست به وجود بیاید؟


Fred

چپول های ترجمه و نفت

Fred


طرف میره تو داروخانه و درخواست نفت میکنه، دارو فروش میگوید اینجا داروخانه است و نفت نداریم و در جواب طرف میگوید داروخانه ای که نفت ندارد باید جیش کرد توش و کارش را میکند.

طرف چند بار دیگر هم همین کار را با داروخانه میکند و بار آخر در پاسخ سئوال  آقا نفت داری، دارو فروش میگوید آقا جان جیش خودت را بکن و برو.

برای  چپول های ترجمه با کیلومتر بالا هم فرقی نمیکنه موضوع چیه، هنوز با قرقرۀ حرفهای صد تا یه غاز تاریخ مصرف گذشته حال میکنند.

پا بزن!   


Zendanian

سیستم تک حزبی رستاخیز، ساواک، و....بخوره تو سرتون

Zendanian


اگر بخاطر جو فاشیستی حاکم بر کشور نبود، اگر رسانه های عمومی آزاد و مستقل وجود داشت، اگر یک جامعه مدنی سالم و بالنده در ایران حکمفرما بود، آیا چنین فاجعه و چنان پاپوشی پس از آن میتوانست به وجود بیاید؟
مسلما خیر. سلطنت طلبان ابله پلشت به جای یادگیری از گذشته فاشیستی و ورشکسته خویش، کماکان نه تنها بر سنتهای فاشیستی آن دوران تایید دارند، هر گاه نیز کوچهترین فرصتی به دست می آورند، (مانند چند هفته پیش در سوئد) از همیاری و همکاری با نیروهای فاشیستی هیچ  خجالتی ندارند.
ننگ بر سلطنت سواد کوهی و تمامی مدافعانش.   

Demo

هیچ کدوموش!

Demo


 


راسته حسینیش! از بین کعبه و حرم معصومه و ٢٨ مرداد که تو این هفته به سرمون خورد هیچکدومش دردسری درست نکرد چونکه  ما از بچگی توسری خور بودیم و قویتر از این چیزا! دلیل کتک خوردمون هم مثل حادثه سینما رکس آبادان و کودتای ٢٨ مرداد، که هیچکی هیچ وقت به ما درست حسابی نگفت که بالاخره چی بود و چی شد و کی چی کرد، همیشه ماست مالی میشد و کتک زنمون هم قسر در میرفت! و خلاصه اش فکر میکنیم که تا بمب های بزرگ به اندازه یک فولکس واگن روی سرمون نیافتد لازم نیست دورش دستمال ببندیم که نشون بده واقعأ درد میکوند! 


anglophile

کدوم یکیش؟

anglophile


یه بقالی رو اوائل انقلاب پاسدارا انداخته بودند تو زندون. هم سلولیش ازش پرسید به چه جرمی‌ افتادی زندون. گفت چون من فقط پرسیدم "کدوم یکیش" انداختندم زندون. هم سلولی گفت یعنی چی‌ مگه می‌شه آدمو واسه یه سوال بندازند زندون؟ بقال گفت: والا ما سه تا عکس به دیوار بقالی نصب کرده بودیم، یه عکس امام، یه عکس نایب امام، یه عکس هم از رئیس منتخب مردم. یه روز پاسدارا اومدن تو بقالی گفتند: عکس اون جاکشو بیار پایین. من فقط پرسیدم: کدوم یکیش؟