ارژنگ؛ از با معرفت های آبادان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
25-Aug-2012
 

فیلم مستند "ایران ممنوع" در باره قتل زهرا کاظمی یادتان هست؟

جزئیات در اینجا و فیلم را در اینجا ببینید.

سه نفر از پنج شخصیتی که در آن فیلم با آنان در ایران صحبت میشود؛ شیرین عبادی، امیر عباس فخر آور و کیانوش سنجری، اکنون خارج از ایران زندگی میکنند. دو نفر دیگر، یکی با چهرۀ محو شده برای لحظاتی در مستند ظاهر میشود و دیگری که با نام ارژنگ معرفی میشود بدون واهمه جلو دوربین نشسته و گفتنی ها را میگوید.

ارژنگ داوودی، تحصیلکردۀ آمریکاست، کارشناسی ارشد در مدیریت صنعتی دارد، از با معرفت های آبادان است. پس از انقلاب خوش عاقبت به ایران برگشت تا به کشور خدمت کند و خیلی زود متوجه شد که چه بلایی سر ایران و ایرانی آمده و مبارزه را دوباره شروع کرد.

پس از همکاری با فیلم مستند، ده سال پیش، "قاضی" حداد (حسن زارع دهنوی) پانزده سال اسارت به او حبّه کرد و از آنزمان ارژنگ تحت توحشی که در وهم نگنجد بوده.

اکنون عفو بین الملل هشدار عاجل داده که قرار است ارژنگ را در چند روز آینده به اتهام "محاربه با خدا" که مجازاتش مرگ است دوباره "محاکمه" کنند.

ای که دستت میرسد کاری بکن!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

ای که دستت می‌رسد کاری بکن؟ خودتان ریختید، خودتان هم جمعش
کنید.......همانهایی که بانوی آزاده ما، زنده‌یاد زیبا کاظمی را به کام شیر
انداختند، آنهائی که با فرستادن آن بانوی بزرگوار (به ماموریتی که از همان
ابتدا مشخص بود که ممکن است به قیمت جان او در دست خونخواران واپسگرا تمام
شود) او را به کشتن دادند، باید جوابگوی خون گرانقدر آن عزیز از‌دست‌رفته و
یاران باوفایش باشند.......