کاندوم صورتی پارچین


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
25-Aug-2012
 

همانند دیگر گفتگوها و مذاکرات در سطوح مختلف در دهه گذشته، آخرین گفتگو بر سر به قول اوباما "برنامه تسلیحات هسته ای" نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره بدون نتیجه دیروز پایان یافت.

از واکنش تند مسلمین هسته ای به پافشاری جهان آزاد بر بازرسی های سرزده به هر مکان مورد سوء ظن، منجمله تأسیسات تسلیحاتی پارچین، چنین بر می آید که چیزی برای پنهان کردن دارند و الا، آنرا که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟

اگرچه تلاش چندین سالۀ لابیگران و مستخدمین در قبای ملی پوشاندن به برنامه تسلیحات هسته ای مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن شکست خورده، ولیکن بر میزان احتمال عملیات پیشگیرانۀ جهان آزاد هم به مراتب افزوده شده است.

مسلح شدن مسلمین حاکم، "اصلاح طلب" و غیرۀ جنگ طلب به سلاح هسته ای همانا و خداحافظی با امید رهایی ایران و ایرانی از نکبت حاکمیت مسلمین همان.

تنها راه رهایی پیش از وقوع فاجعۀ جنگ مقبول مسلمین؛ تلاش بی امان ایرانیان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک

پ.ن. عکسهای ماهواره ای از کاندوم صورتی پارچین


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

------

by Demo on

------

 


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

فناوری هسته‌ای حق مسلم و دارایی قانونی ملت ایران است. صهیونیست‌های وحشی
(که غاصبانه جان و مال قوم شریف و ستمدیده یهود را به انحصار خویش در
آورده‌اند) باید بدانند که دوران منحوس هژمونی منطقه‌ای حکومت کثیفشان رو
به پایان است. پاینده باد اتحاد مردم ایران و قوم شریف یهود در راه برقراری
روابط عادلانه بین ایران و اسرائیل در پشت مرزهای ۶۷.......