هراس از سلطنت رضا پهلوی

Fred
by Fred
30-Aug-2012
 

عباس سليمي نمين، مسئول پژوهشكده تاريخ معاصر و یکی از امنتیتچی ها و سربازان گمنام آقا امام زمان نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره گفته:

"اگر امروز هم اشتباه كنيم خيلی از مسائل فرعی باعث تغيير در اهداف اصلی ما خواهد شد هنوز هم دشمن اصلی ما امريكاست و تنها شبكه‌ای كه ما را تهديد ميكند شبكه سلطنت‌طلب و غرب‌زده داخلی است."

به عبارت دیگر، دکانداران مصدقی و چپولان که کار و بارشان حمله به نظام سلطنت است با مسلمین حاکم بر ایران در هراس از آن ایرانیان سلطنت طلب شریک میباشند.

سئوال:

آیا در پی انقلاب خوش عاقبت، احیاء نظام سلطنت در ایران قابل تصور است؟

آیا نظام سلطنت از نوع مشروطه پارلمانی در ایران قابل اجراست؟

آیا پادزهر نکبت سلطنت مسلمین ایران ستیز، بازگشت به سلطنت ایرانیان است؟

آیا شادروان مصدق که فرصت انحلال نظام سلطنت را داشت و اینکار را نکرد مرتکب اشتباه شد و یا ایران را بهتر از مدعیان امروزین راهش میشناخت؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

مسعود

Fred


اگر درست متوجه شده باشم میگویی شادروان مصدق در منحل نکردن نظام سلطنت اشتباه کرد. ممکن است بگویی پس چطور است که مردم انقلاب کردند و یک سلطنت را جانشین یک سلطنت دیگر کردند؟

آن بقیه حرفهای غیر آکادمیکت را میگذارم به حساب عصبانیت و الا  یک متخصص و مدرس علم سیاست مانند تو بهتر میداند که خمیر مایه سیاست استفاده از گرایش های موجود در آرایش قوا برای رسیدن به هدف مورد علاقه است و در این راسته نفی حقایق عینی از عقل سلیم بدور است

 

اگر دموکراسی هدف است، همه شواهد و قرائن صحبت از وجود بخش قابل ملاحظه ای در جامعه ایران میکند که سلطنت طلب هستند، نادیده گرفتن و تلاش و همدستی با وحوش برای سرکوب این بخش از جامعه ایران منطقی نمیباشد و بدتر از آن به ضرر دستیابی به هدف که همان دموکراسی میباشد است.

زنده و سالم باشی و هم آزادی و آیادی ایران را ببینی و هم در آن شرکت کنی.

 

پ.ن. محض اطلاع آندسته از نازنیننان دهان دریده شعار گو،  همانگونه که سی و چهار سال دهان دریدگی وحوش و همدستان کار سار نبوده، توهم در باره گرایش سیاسی من و امثال من راه به دهی نمیبرد. آزادی ایران و ایرانی هدف است و مابقی منجمله من پشیزی ارزش ندارد.


مآمور

اما سوال چهارم

مآمور


 یا در پی طول کشیدن انقلاب خوش عافیت و در گیر بحث بر سر تاریخ شدن، احتمال دست به خودکشی زدن پرنس رضا وجود دارد؟
احتمال آن ۲ به ۲ است!!

I wear an Omega watch


aynak

چند پاسخ، و چند آیا برای فرد

aynak


 


--آیا در پی انقلاب خوش عاقبت، احیاء نظام سلطنت در ایران قابل تصور است؟
بلی. با توجه به شرایط اسفناکی که حکومت اسلامی ولی فقیه ایجاد کرده و با
توجه به بوق و کرنا کردن فقط ۲ انتخاب -- در رسانه های کنترل شده حکومت
اسلامی و سلطنت طلبان -- این امکان قابل تصور است.  دلیل تحریف تاریخ بطور
روز مره از طرف سلطنت طلبان همین است.
--آیا نظام سلطنت از نوع مشروطه پارلمانی در ایران قابل اجراست؟
به هیچ وجه.  تجربه "سلطنت مشروطه پادشاهی" و تجربه سلطنت ولی فقیه هر دو
نشان داده که یک نفر در راس برای مدت نامحدود در ایران -- با هر عنوانی  به
دیکتاتوری می انجامد،
- -آیا پادزهر نکبت سلطنت مسلمین ایران ستیز، بازگشت به سلطنت ایرانیان است؟
--ممکن است اسراییل و --برخی-- اقلیت ها سلطنت را پادزهر حکومت فعلی
بدانند، ولی پادزهر استبداد در ایران فقط از دروازه  -- دولت انتخابی-- با
استمرار انتخابات و رای مردم  و پاسخگو بودن  دولت انتخاب شدهمی گذرد.
--آیا شادروان مصدق که فرصت انحلال نظام سلطنت را داشت و اینکار را نکرد
مرتکب اشتباه شد و یا ایران را بهتر از مدعیان امروزین راهش میشناخت؟
شادروان مصدق ۶۰ سال پیش چنین فکری میکرد، و امید وار بود که پس از سقوط
دولت ملی او،--شاید--شاه به مشروطه برگردد.   تاریخ نشان داد اینگونه نشد، و
نخواهد شد.
حالا چند سوال برای فرد: آیا اگر حکومت سلطنتی خوب است، پس چرا اسراییل حکومت
پارلمانی ان هم از گونه "representative" برای خود انتخاب کرده و
"پرزدیدنت" به جای شاه دارد؟
آیا پس از تجاوز "پرزیدنت" اسراییل به چند خانم، امکان برکناری ایشان راحت تر بود یا اگر ایشان شاه اسراییل بود؟ -آیا در تشکیل/سازماندهی ساواک در رژیم گذشته اسراییل شرکت داشته؟
-آیا در ساختن بند ۲۰۹ اوین -اسراییل با حکومت پادشاهی همکاری داشته؟
-آیا در صدور اسلحه به حکومت خمینی اسراییل همکاری داشته؟ -
ایران برای همه ایرانیان
دولت ایرانیان -- فقط با رای مردم
نه  ولایت وقیح- نه پادشاه سفیه

 


All-Iranians

پیش بینی نوع حکومت آینده در ایران

All-IraniansP_J

Masoud, I could not agree with you more!

by P_J on

Dr. Mossadegh, this GREAT man of impeccable honor, honesty and integrity, may have made a monumental mistake by not dissolving the corrupt and miserable Pahlavi regime.

That non-action as we ultimately experienced resulted in the ascendance of the backward thinking IslamoFascist regime of Akhounds.

Although, hindsight is always 20/20; but, one can stipulate that taking action would have prevented the misery that we as a nation have gone thru, indicating that no one is perfect except the Shahollahis/Hezbollah cult.

May be his inaction was a result of being too democratically oriented and/or being highly civilized, but the bottom line is that Iranians would have not gone thru the rigmarole of the Pahlavi Criminal Enterprise, followed by the degeneracy of the ISLAMOFASCISTS.

Mossadegh was and will always remain to be the guiding light, in the heart and soul of every patriotic Iranian; it also indicates that no one is infallible and we can all make mistake(s).

PS:  RP’s ascendance to anything of any importance is the figment of imagination of the Shahollahis/Hezbollah cult.  A SAD and unrealistic pipe dream, fuelled by the embezzled Pahlavi loot coupled by a group of unscrupulous deceptive LIARS who are PIMPING for pennys.   Monarchist may have an accumulated grass root support of less than 1%; they could have not made it, even if their leader was as capable as was Genghis Khan, let alone this incapable idiot!


Masoud Kazemzadeh

۱. احتمال آن

Masoud Kazemzadeh


۱. احتمال آن تقریبا صفر می‌باشد.

۲. خیر

۳. خیر.  پادزهر دیکتاتوری (در دو فرم دیکتاتوری پهلوی و جمهوری اسلامی) دموکراسی‌ می‌باشد.  گفتن اینکه پادزهر جمهوری اسلامی سلطنت پهلوی است، مثل اینه کبگید پادزهر ایدز سرطان است. 

۴. آنچه که  اعیان است چه حاجت به بیان است.  اگر مصدق در ۳۰ تیر سلطنت دست نشانده و نوکر شاه راه منحل میکرد، مردم ما ۵۹ سال دیکتاتوری و حقارت و بدبختی نصیبشان نمی‌شد.  اشتباه مصدق این بود که فکر میکرد سلطنت پهلوی را میشود با استقلال و آزادی و قانون اساسی‌ و مشروطیت همراه کرد.  شاه حتا تیمسار فضل الله زاهدی رو تحمل نکرد، چه برسه به منتخبین مردم را. 

 

وقت اون رسیده که توهم و یا  دروغ راجع به خا ندان کثیف پهلوی به اتمام برسد.  واقعیت را به ملت باید گفت.  سلطنت در ایران یعنی‌ یک رژیم نوکر دیکتاتوری ساواکی.  هر کسی‌ که خواهان بازسازی سلطنت هست، بیاد به مردم راست و صاف و پوست کنده  بگه این مردم رو فقط میشه با دیکتاتوری کنترل کرد، و باید بساط ساواک، شکنجه، تجاوز و ا دم کشی رو راه انداخت.  

فکر نکنم هیچ ا دم تحصیل کرده تاریخ و یا  علوم سیاسی  باور کنه که امکان یک ایران با استقلال و دموکراسی‌ تحت سیستم سلطنت در ایران امکان پذیر باشد. 

بجای دروغ گفتن به این مردم، بیاید راستشو بگید که ما سلطنت طلبان میخواهیم به هر قیمتی که شده دوباره به قدرت برسیم.  استقلال، آزادی،دموکراسی‌، و حقوق بشر حرف مفته.  ما سلطنت طلبان پهلوی  پنجاه و اندی سال با دیکتاتوری حکومت کردیم؛ خیلی‌ هم به اون سالها مفتخریم.  بر پدر هر کی‌ هم که مخالف ما بود لعنت.  دستمون برسه آن چنان دماری از شون در بیاریم، که چنگیز خ آن، عمر، خمینی در مقابل ما  پخی نباشند. 

 

   


anglophile

مفروضات سوالات شما جای سوال دارد

anglophile


آیا در پی انقلاب خوش عاقبت، احیاء نظام سلطنت در ایران قابل تصور است؟

ممکن است ولی‌ محتمل نیست  

آیا نظام سلطنت از نوع مشروطه پارلمانی در ایران قابل اجراست؟

دیدیم که بود. حداقل دوازده سالی‌ بود تا اینکه جناب مصدق السّلطنه آمدند و به تعبیر خود،  بدون کسب اجازه از مقام سلطنت و مغایر با قانون اساسی‌ همان  پارلمان را منحل کردند.

آیا پادزهر نکبت سلطنت مسلمین ایران ستیز، بازگشت به سلطنت ایرانیان است؟

ولله اعلم  

آیا شادروان مصدق که فرصت انحلال نظام سلطنت را داشت و اینکار را نکرد مرتکب اشتباه شد و یا ایران را بهتر از مدعیان امروزین راهش میشناخت؟

 

مهربانی کرده بفرمأیید کدام فرصتی بوده که مصدق السلطنه داشته و از آن به منظور سست کردن پایه‌های سلطنت (پهلوی) استفاده نکرده؟

مخالفت با پادشاهی رضا شاه را میفرمائید؟

کسب اختیارات فوق العاده و ورای نخست وزیران سابق از خودش را میفرمأیید؟

تهدید به استعفا و اعتصاب غذا و غش و ضعف ساختگی به منظور کسب اختیارات را میفرمأیید؟

مطالبه فرماندهی کّل قوا را میفرمائید؟

الم شنگه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ را میفرمائید؟

نادیده گرفتن قوهٔ قضائیه از برای آزادی خلیل طهماسبی را میفرمایید؟

انحلال مجلس  از طریق رفراندم از من درآوردی و بدون کسب اجازه از پادشاه که خلاف نص صریح قانون اساسی‌ است را میفرمأید؟

امتنان از عمل کردن به فرمان عزل پادشاه را میفرمائید؟

آزاد گذاشتن وزیر خارجه خود در مهرو موم کردن کاخ‌های سلطنتی پادشاه متواری کرده را میفرمأیید؟

منع نکردن وزیر خارجه در هرگونه اهانتی به مقام سلطنت در روزنامه خودش (باختر امروز) را میفرمائید؟

پنهان داشتن فرمان عزل خود از کابینه خویش را میفرمائید؟

 

لطف فرموده روشن کنید به کدام فرصت اشاره میفرمأید که آن جناب داشته و استفاده نکرده بود.

  

 


Elham57

The sound of a broken (demo model) gramaphone

by Elham57 on

والله تمام انقلابهای تاریخ را نمیدانم، ولی اثرات همین انقلاب شکوهمند را مانند اکثر هموطنانم را بر تن و جانم حس کرده ام.

این را هم با ور دارم که :  اقلیت ناچیز خود را اکثریت پنداشته و پیوسته در اوهام و افکار خیالی خود
در حال مبارزه و ایجاد هراس و تشویش در قلب دشمن نامرئی خودند!"

بعله، داریم کسانی را که به کسانی را که بنوعی بقربانی رژیم گذشته شدند. حالا پدرشون یا عموشون را ساواک گرفته بوده و آزار داده بوده. این هم خوب قابل درکه. ولی از 35 میلیون نفر، بعله، چوب ساواک به 4-5 هزار نفر خورده بود. باقی نه ساواک بهشون کاری داشت و نه اونها به ساواک

 

از 100000 زندانی سیاسی گفتید و 20 بیلیون دلار شاه(!) و اینکه امام اگه بیاد مملکت بهشت میشه و ملت رو خام کردید و مملکت رو دادید به آخوند ها. بعدش هم خودتون اول از همه فلنگ رو بستید و به غرب جنایتکار روانه شدید و ما بدبخت ها رو گیر امام امت و خلخالی و لاجوردی انداختید.

 

ما ، دهه پنجاهی ها میشینیم میبینیم:

یه نفر 37 سال شاه اون مملکت بوده، مملکت رو به جایی رسونده بود که از بقیه کشور ها می اومدند برای کارگری در ایران. دلار 70 ریال بوده. 34 سال هیچ همسایه ای جرات چپ نگاه کردن به ما رو نداشته.

 

بعله...400 نفر توسط رژیم محکوم به اعدام شدند و 5-6 هزار نفر هم با ساواک در گیر بودند. رییس مملکت هم- حالا به قول شما- 20 میلیون بابت سرویسش گرفته.

 

 

اون رو بردیم، امام رو آوردیم که 20 میلیون ما رو مستقیما چارج نکرد ولی ما رو درگیر جنگی کرد که هر روزش 100 میلیون دلار خرج داشت...50-60 هزار نفر رو هم اعدام کرد...اکارگر ایرانی رو برای نوکری به ژاپن فرستاد و دلار هفت تومن رو هم کرد 12 هزار تومن...آبروی مملکت رو هم توی دنیا برد!

 

ایوالله. دست نسل گذشته درد نکنه. تا دلتون میخاد به اون مرحوم فحش بدید توی این بلاگ ها.

آواره شدید ما رو هم آواره کردید ولی ما از محمدرضا شاه کینه ای نداریم.

خدا بیامرزدش. نور به قبرش بباره. خوب شد که مُرد و ندید چه بلایی سر ایران آوردند.

 


Zendanian

یه قرون بخر آش

Zendanian


به همین خیال باش.
این آل سواد کوهی دورانش گذشت.
نیم پهلوی (ممد رضا) "روی هم رفته" خیلی کار میکرد.
متاسفانه کارهای رو هم نرفته ش آخرش اسباب دردسر شد.
تسلیت.

Demo

الهام به خودشدگان!

Demoوجه مشترک تمام انقلابهای تاریخ که بر علیه استبداد و فساد صورت گرفته این است که «ما» های رانده شده از سلطنت و یا حکومت مخلوع همواره در «طلب» برگشت به گذشته بوده و اقلیت ناچیز خود را اکثریت پنداشته و پیوسته در اوهام و افکار خیالی خود در حال مبارزه و ایجاد هراس و تشویش در قلب دشمن نامرئی خودند!

تاییدیه: محمد رضا وطن را می پرستید چون وطن برایش محل عشرت و غارت و چپاول خود بود و فامیل. و از این جهت خوب به خدمت مخالفین رسیده و با کمک خوش خدمتان دربارش مملکت را چاپید و به روایت اربابان آمریکایی اش حدود ٢٠ بیلیون دلار در مجموع به عنوان حق خدماتش از ایران خارج کرد. واقعأ که زد به خال هر چی دزد در آنزمان. دست مریزاد!


Elham57

ما با ایشان مسئله ای نداریم

Elham57


اکثر ما ایرانیان که در دامن انقلاب شکوهمند بزرگ شدیم و دوره شاه را ندیدیم ولی از پدر مادر هامون راجع به اون زمان شنیدیم با قضاوت رضا پهلوی در مورد پدرش همعقیده هستیم: اشتباهاتی بود...زیاده روی هایی شد...ولی رویهم رفته محمد رضا شاه وطن پرست بود و به ایران خدمت کرد

 


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

 

اولا: سلطنت طلب الزاماً به معنی‌ پهلوی طلب نیست.

ثانیا: قبا و
تاج سلطنت پارلمانی به چند دلیل برازنده پسر شاه مخلوع مقبور
نیست......یکی‌ از دلایل عبارتست از نقشی‌ که کارگردانان او در دوران فعلی‌
برایش دست و پا کرده‌اند؛ فعالیت‌های نمایشی که نامبرده خود را به آنها
دلمشغول کرده است ماهیتا با نقشی که برای یک پادشاه تشریفاتی متصور است در
تضاد کامل میباشد؛ به عبارت ساده تر‌ عقل سلیم اجازه نمیدهد که ابلهانه
خیال کنیم این پسر که امروز خود را گاندی و ماندلای ملت درمانده و
آخوند‌زده می‌داند، فردا که بر تخت طاوس تکیه کند، از دخالت در امور 
اجرایی، قانونگذاری، و قضایی‌ خوداری خواهد کرد.

این پسر، فرصت طلایی
را که تاریخ و بی‌لیاقتی آخوندها در اختیارش گذاشت به هدر داد: او
می‌توانست با اعتراف به این واقعیت که ماهیت وجودیش تنها در قالب پیشینه
خانوادگیش قابل تعریف است با مروری نقادانه نسبت به اشتباهات سترگ پدر و
جنایات خانواده کثیف پهلوی تأسف خویش را از عدم پایبندی "پهلوی ها" به
قانون اساسی‌ ابراز کند. بجای آن او تا امروز چه کرده؟ دیکتاتوری پدرش را
توجیه کرده.

کوتاه‌سخن اینکه خانواده کثیف پهلوی گرگ زخم‌خورده‌ای را می‌ماند که در پوست میش پنهان شده...