فاحشه گری ملکۀ ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Sep-2012
 

"فاحشه‌گری حلال در یهودیت:

در سال ۲۰۱۰ یک خاخام یهودی در اسرائیل با اشاره به واقعه پوریم و استر، اعلام کرد جاسوسان زن سازمان موساد مجاز به انجام هر گونه عمل جنسی با دشمنان برای انجام ماموریت خود هستند؛ همانگونه که استر هویت یهودی خود را پنهان کرد و با یک دشمن ایرانی یعنی اخشورش (خشایارشاه) ازدواج کرد و با این کار ملت یهود را نجات داد.

این مورد یکی از موفق ترین عملیات نفوذ زنان جاسوس یهودی در میان مقامات کشورهای دیگر به شمار می رود که با استفاده از زیبایی ظاهر و به خدمت گرفتن جذابیت های جنسی، توطئه های قوم یهود را اجرا کردند و می کنند."

به عبارت دیگر؛ همسر خشایارشاه، پادشاه ایران، یک جاسوس یهودی بوده که لابد برای سازمان موساد کار میکرده و دستور داشته که ایرانیان را بکشد.

نا گفته پیداست که عید پوریم و نام کوروش کبیر، پادشاه ایران، که در "کتاب مقدس عهد عتیق" به عنوان ناجی آمده هم برای ایز گم کردن است.

یهود ستیزان هار، جنگ طلب، ایرانی کُش و ایران ویران کُن در حال دستیابی به تسلیحات هسته ای هستند و نقشه هایشان را هم برای محو کردن اعلام کرده اند؛ خوابش را ببینند.

تبریک

پ.ن. در مقاله افشا گر بالا، نوشیدن خون ایرانیان، هولوکاست ساختگی، پوریم، هولوکاست حقیقی و دیگر کشفیات را از دست ندهید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

Cindy Affair

by anglophile on

Now that you mentioned it, I remembered the case of Cheryl Bentov (Cindy) and her secuction of the Israeli nuclear whistle blower, Mordechai Vanunu.

 

Women!

 //www.sptimes.com/2004/03/21/Worldandnation/The_spy___and_the_man.shtml

//en.wikipedia.org/wiki/Cheryl_Bentov


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

این حرفا همه‌ش، نازنین، چاخان پاخانه.....هیچ احتیاجی به شاه و ملکه و
اینجور چیزا نیستش.....نمونه‌ش همین آمریکای خودمون......نه کسی‌ شاهش رو
گول زده، نه از این حرفا، ولی مالیات‌دهنده بدبختش باید جور مخارج دولت
صهیونیست رذل رو به دوش بکشه........اونم که از وضع کنگره و سنا‌ش که
دوستان قبضه کردنش......حالا اگه به زبون آمریکایی به "استر" می‌گن
"مونیکا" دیگه من اونجاهاش رو نمی‌دونم....