مصدق و گیج الله بازرگان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Sep-2012
 

بدینوسیله تماشای برنامه اخیر "پرگار" در بی بی سی فارسی به عموم اعضاء، هواداران و سینه زنان ملی-مذهبی های هاج و واج، رهرو شادروان گیج الله مهدی بازرگان، دکان دونبش داران زنده یاد مصدق و شارلاتان علی شریعتی توصیه میگردد.

یاد گیری ماستمالی از طریق در قالب مکان و زمان قرار دادن خطاهای گت و گُنده فقط بخشی از فوائد نگاه کردن این برنامه است.

در ضمن، آن بخشی هم که به تاریخ، حتی آنچه توسط خود حضرات ملی-مذهبی هاج و واج بیان شده علاقه دارند، توقع خود را کم کرده و وارد جزئیات خجلت آور نشوند.

جزئیاتی مانند رفتن به مصر ملی-مذهبی هایی مثل ابراهیم یزدی و پسر همین گیج الله بازرگان برای تعلیم گرفتن عملیات چریکی منجمله "بمب گذاری" از افسران مصری در زمانی که ناصر تخم لق خلیج عربی بجای خلیج فارس را میشکست و دائماً حرف از جداسازی خوزستان "عربستان" ایران میزد.

البته اکنون پس از شاهکار پاپا در بهینه سازی ایران؛ شاپسر به آمریکا نقل مکان کرده و به تبلیغ راه پدر مشغول و یزدی هم در ایران سُر و مُر و گنده دفاع از انقلاب خوش عاقبت را اوجب واجبات میداند.

تبریک

پ.ن. مصدق چه خوب جنم گیج الله را شناخته بود و جلو آلوده کردن وزارت فرهنگ را گرفت.

به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
omeedvar

محلّل

omeedvar


بازرگان در انقلاب ۱۹۷۹ نقش محلّل را بازی کرد. ایران را دست نخورده از شاه گرفت و بدست خمینی داد، و وقتی‌ خمینی او را عزل کرد، گفت این عروسی‌ دوم من است


مآمور

Fred does not know Bazargan

by مآمور on

but I know why fred and BBCdont like him!!

he, Bazargan, did not like bahais

I wear an Omega watch


Azarbanoo

Fred, Thanks For your Critical thinking

by Azarbanoo on

Great one.  Some people on this site are blind & retarded.


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

این نوع جدید لاس زدن و عشوه اومدن طرفدارای معلوم الحال رضا عقب‌افتاده،
با جناح مسالمت‌گرای مصدّقی جدید‌ترین صحنه از نمایشات پرنوگرافیک سیاسی
ایرونه.....زنده‌یاد خواندن مصدق را باور کنیم یا گیج خواندن بازرگان
را...در ضمن شارلاتان خودتی........