ویدیو؛ اسلام مشمئز کننده


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-Sep-2012
 

آلت پرستی، اسلام، مسیحیت، بهائیت، یهودیت و ....فرقی نمیکند، تا زمانیکه دین امری شخصی تلقی شود؛ بعنوان یکی از حقوق بشر، احترام به آن آئین و باورمندان آن نتنها شایسته، بل، بایسته و وظیفه هر انسان آزاده ای است.

در طول ۳۴ سال گذشته دین اسلام توسط نظام نکبت "مسلمین "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن به فرماندهی مسلمین حرفه ای مُعمم و کارگزاری غالباً مسخ شدگان شارلاتان علی شریعتی و اعضاء هاج و واج ملی-مذهبی بر مردم ایرانزمین تحمیل و منتج به هردمبیل و فاجعه کنونی در کشور شده.

اکنون که انکار شکست کشورداری اسلام در ایران غیر ممکن میباشد؛ جناح های مختلف زور بیخود میزنند تا نسخه ای تلطیف شده از دین مبین را بعنوان جایگزینی برای توحش ذاتی جاری عرضه کنند.

به این مصاحبه/مناظره بین اسلام شخصی و قابل احترام و اسلام مالیخولیایی مشمئز کننده توجه کنید:

تبریک

پ.ن. در یازدهین سالروز توحش وحوش در یازده سپتامبر؛ وحوش در لیبی فاجعه دیگری آفریدند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

thanks demo and anglo

by مآمور on

thanks for wise words

I liked(unislamic) term!!

I wear an Omega watch


anglophile

کار بد مصلحت انست که مطلق نکنیم

anglophile


Ma'moor Jan

What happend in Libya yesterday was an extension the illegal raid and occupation of the American embassy in Tehran some 33 years ago. When the respect for internationally agreed conventions is violated then there is no ending to it.

As for comparing the inhumanity of the Islamic Republic with the question of democracy in Israel, I cannot see any parallels. The Israelis vs Palestinian issue is a world apart from the Iranian vs Iranian issue which is the case of The (un)Islamic Republic of Iran against the people of Iran.

And this is not meant to be a joke.

 


Iran Paidar 1st

Demo...n

by Iran Paidar 1st on

عزیز، این دیگه قرقره کردن است. اول از همه اینکه اگر بلاگر اسلام و مسلمین را لوث می‌کند به رضا شاه و رضا شاه پرستی‌ چکار دارد که تو کامنتت را به آنجا می‌‌کشی؟ دوما، اسلام و اسلامیت، مسیح و مسیحیت، موسا و یهودیت چیزی نیستند جز آلت. هر نوعش را که فکر کنی‌. در ضمن حق و عدالت تو و جمهوری اسلامی عزیزت را هم در این ۳۴ سال دیدیم.


Demo

Mamoor'e Aziz

by Demo on

Thanks for your remark. You had made a fool of us again! Keep up with it!

Wish Had an Omega Watch On


Demo

هدف از کامنت گذاشتن

Demo


دقت کنید به عناوین دو بلاگ نوشته «فرد» در امروز. ١) اسلام مشمئز کننده ٢) سکس ساعتی با دانشجو. و این کار هر روز این شریف است که مسلمانان و اسلام را به طریقی به لوث بکشد. خوب وقتی ایشان از آلت پرستی میگوید نباید قدری کنجکاو شد و آنرا مورد سئوال قرار داد. قضاوت اینکه که چه کسی در این سایت قصد گمراه دیگران را دارد هم با خدا و با خلق منصف خدا. پایدار باشیم در راه حق و عدالت.


مآمور

every thing is comparable and relative, Anglo, Demo aziz

by مآمور on

some 34 years in the absences of internet , phone cameras, tablets and laptops......... some young idiots got too hyped to commit the most stupid act in the Iranian history, and yet they did not actually kill any one!!

'comparing' that dark event to a much much darker event that happened yesterday in Libya make those students, who by the way were actual students,'relatively' human!!

My joke about IRI being human is not any funnier than daily jokes of ' Israel being democratic' !! or is it?? Anglo jan!!

I wear an Omega watch


Roozbeh_Gilani

Thanks for the good video clip Fred.

by Roozbeh_Gilani on

There is no doubt that Hijacking of the religion of Islam for political purposes, by Fascist entities such as islamic regime of iran/ Al-qaeda and their associated terrorist gangs, such as hamas and Hizbullah, has brought a calamity upon muslims worldwide, whose effect will be with us for generations to come.

It is upon ordinary muslims, the silent majority to stand up against these criminal Islamo fascists, and get their religion back. This is a proces which has already started in Iran, and it seems, in Afghanistan.    

"Personal business must yield to collective interest."


Iran Paidar 1st

Demo...nic

by Iran Paidar 1st on

اگر شما هم به مانند بلاگ گذار عقیده دارید که " بر طبق گفته خود نویسنده دین هر کس شخصی است و آلت پرستش آلت پرستان هم محترم است از برای خودشان " پس کامنت گذاشتنت برای چی‌ بود؟ فقط حمله شخصی‌ به بلاگ گذار و کسان دیگر که باب میل جناب عالی‌ نیستند؟ در ضمن، دمون و دمونیک برای کسانی‌ بکار میرود که چون شیطان تنها هدفشان به بیراهه کشاندن است و بس.


Demo

فارسی خوانی مفتضح

Demo


«آلت پرستی» را بلاگر شریف و محترم خود در نگارش ساده و روشن فارسی تقدم بخشیده اند به بقیه جمله! دست شما درد نکند با این فارسی خوانی پایدارتان! حالا نوشته ایشان شد عقیده این بنده دیمون! و کدام حمله و کدام دوگانگی؟ دیمون دیون را کی راه انداخت؟ بر طبق گفته خود نویسنده دین هر کس شخصی است و آلت پرستش آلت پرستان هم محترم است از برای خودشان.


Iran Paidar 1st

Demo...nic

by Iran Paidar 1st on

شما که باور دارید "آلت تقدم بر تمام ادیان دارد" چطور به خاطر این بلاگ به جریان آلت بلاگر حمله ور میشی‌؟ آیا آلت پرستی‌ به غیر از این است که آن را بالاتر از همه ادیان دانست؟ دوست عزیز، دوگانگی تا چه حد؟

 


Demo

پایدار خوانی مشمئز کننده

Demo


*آلت پرستی، اسلام، مسیحیت، بهائیت، یهودیت و ....فرقی نمیکند، ....*
«آلت» در جمله بالا تقدّم دارد به تمام ادیان ذکر شده. حالا اگر یک «آلت پرست» اشتباهی و یا عمدتأ «آلت» را پیش کشید پای دار که نباید برود که آلت پرستان دیگر دستپاچه شده و دوباره دیمون دیمون راه انداخته و به تجزیه و تحلیل «آلت» و اینکه مقصود اصلی از «آلت» چه بوده بپردازند! مگر بلاگر بیچاره زبون ندارد که خودش مشکل «آلتش» را راست و ریست کند؟


Iran Paidar 1st

Demo....nic

by Iran Paidar 1st on

اشتباه نکن. منظور فرد از آلت، امام خامنه‌ای بود و از آلت پرستان طرفداران خامنه‌ای و جمهوری اسلامی.


anglophile

I am sure you are joking Ma'moor jan

by anglophile on

"must learn the humanity from 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN"

 

Your sense of humour is better than Maz Jobhrani :)) 


Faramarz

Demon

by Faramarz on

 

 

Did you get up on the wrong side of the web again today?


Demo

Diplomatic Mission?

by Demo on

 

 

"34 years ago, Iranian students stormed the US embassy, their civility and high moral they held would acquit them from their wrong doing of attacking a diplomatic mission!!"

So what was the students' mission itself? To have a Christmas party for the diplomatic mission (& what was that mission itself?) per Khomeini's order & to set them free while Regean was being sworn in @ the White House? And what did our people gain out of that mission? Just curious to learn, if may.


Demo

ویدیو، چهره و صداهای مشمئز کننده!

Demo


از امروز به لیست محمدرضا پرستی و رضا پرستی و آمریکا و انگلیس پرستی لطفأ «آلت پرستی» هم اضافه شود! البته شاید که مقصود از «آلت پرستی» پرستش تمام لیست مورد پرستش نویسنده و امثال خود او بوده است که بقول خودش کاملأ جنبه شخصی و خصوصی دارد! بهر حال چهره های شناخته شده بر روی ویدیو هر سه به عهد «عتیق» تعلق داشته و صداهایشان هم مشمئز کننده و هم تهوع آور و همچنین غیر قابل تحمل است حتی برای ٥٩ ثانیه چه برسد تماشا و یا شنیدن آنها برای ٥٩ دقیقه!

تسلیت


Faramarz

A Great Program

by Faramarz on

 

 

This was a very good program with solid exchanges among Dr. Milani and Mr. Shariatmadri on one side and Mr. Khaz'ali on the other, especially when it got to Secular Republic vs Islamic Republic discussion.

At the end of the day, Melli-Maz'habi crowd and Khatami-chi Reformers still insist that there is a good Islam out there that can and should govern Iran, despite all the evidence to the contrary. 


مآمور

US Ambassador in a friendly country

by مآمور on

Since islamic revolution in Iran, there is no place safer  in ME than Iran for Americans.

34 years ago, Iranian students stormed the US embassy, their civility and high moral they held would acquit them from their wrong doing of attacking a diplomatic mission!!

Countries in ME, and specially the savage, uncivilized, morally bankrupt, financially manipulative of Zionist's little empire must learn the humanity from 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

I wear an Omega watch