آدرس بده ١۰٫۰۰۰ دلار بگیر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Sep-2012
 

" یک گروه فعالان دینی و فرهنگی برای یافتن آدرس محل اختفای شاهین نجفی، خواننده مرتد ١٠ هزار دلار جایزه تعیین کردند به گزارش «نسیم»، این افراد خواسته‌اند تا هرکس آدرسی از خواننده مرتد دارد به ایمیل downwith.satan@yahoo.com

ارسال کند و پس از اجرای حکم شاهین نجفی توسط هر شخصی که این آدرس در اختیار وی قرار گیرد، با ایمیل وی تماس گرفته شده و پاداش به هر حسابی که وی معرفی کند واریز خواهد شد."

نظر به اینکه همانند مورد شاهین نجفی، در طول عمر نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، وحوش و نهادهای توحش گوناگون برای قتل یک شخص، جداگانه "جایزه" تعیین کرده اند:

آیا در راسته اعتمادسازی برای قاتلان، ایجاد نهاد هماهنگی پرداخت جایزه قتل لازم نمیباشد؟

آیا در آیین و کتاب شرعیات وحوش حاکم بر ایران؛ قتل "مرتد" در برابر دریافت "جایزه" دنیوی بجای اجر اخروی، مستحب، مباح یا حرام است؟

فرق ماهوی بین قاتل حرفه ای که در ازای دستمزد آدم میکشد با یک باورمند ارزشی که در راه رضای خدا و دریافت "جایزه" نقدی مخلوق خدا را میکشد در چیست؟

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred