عمر دوبارۀ مجاهدین خلق

Fred
by Fred
23-Sep-2012
 

سازمان مجاهدین خلق ایران:

یک کالت تمام عیار است.

متشکل ترین سازمان مخالف نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است.

اعضاء آن از فداکار ترین مردان و زنان ایرانزمین هستند.

کادر آن زبده و قابلیتهای تحسین برانگیز از جمله در همکاری، سازماندهی و پشتکار دارد.

بدلیل ندانم کاری ها و بعضاً جنایات رهبران؛ کارنامه ای ننگین دارد.

نظر به اینکه اعضاء سازمان همواره هدف خود را آزادی ایرانیان و برپایی دموکراسی در ایران اعلام کرده اند؛ حذف قریب الوقوع از فهرست سازمانهای تروریستی ایالات متحده خبر خوشی نتنها برای اعضاء مجاهدین میباشد؛ بل، میتواند برای مردم آزادیخواه ایران هم مثمر ثمر گردد.

چنانچه اعضاء پس از انتقال به جهان آزاد و زندگی خارج از محیط بستۀ تحت کنترل کمپ اشرف، کادر رهبری کنونی را دک و بصورت دموکراتیک شورای رهبری انتخاب کنند، میتوانند آبرو رفته را بازسازی و با همکاری با دیگر مخالفین مسلمین حاکم در رهایی ایران و ایرانی نقش بسیار مؤثری داشته باشند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
MaryamJoon

"Fred" is nobody Iranians give a hoot about

by MaryamJoon on

Just background static ...

bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 


MeyBokhor_Manbarbesuzan

Fred acting as ...

by MeyBokhor_Manbarbesuzan on

Why is it that whenever the U.S. commits a rape against Iran, Fred acts as KY?


First Amendment

Of treason and hypocricy

by First Amendment on

 

شما که دیگه بسلامتی  با "لا تحسبین الّذین قتلوا فی‌ سبیل الله امواتاً بل
احیأ عند ربهم یرزقون" و اینجور چیزا مساله‌ای نداری.........با لحاف‌پیچ
بودن خوهرا چطور؟ چی‌ بگم، نازنین؟.......