انگشتر الله نشان اوباما


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Oct-2012
 

مشرق:

" ادعایی تازه درباره اوباما می گوید که بر روی انگشتر وی نوشتۀ "لا اله الا الله" وجود دارد؛ ادعایی که هنوز کاخ سفید به آن واکنش نشان نداده است.

البته در کنار این گمانه زنیها ادعاهای غیر اسلامی نیز درباره وی مطرح شده که می توان به ادعای همجنس بازی، مصرف مواد مخدر و وابستگی افراطی وی به صهیونیست ها اشاره کرد که پاسخ قانع کننده ای از جانب این فرزند طلاق به این ادعاها داده نشده است."

آنانی که از نعمت فراموشی دلبخواهی محروم میباشند، بیاد دارند که تا چه اندازه نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره به اوباما امید بسته بود و لابیگران مربوطه و ثلاثۀ خبیثۀ اسلامیست ها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان که در پی جوش دادن "معامله بزرگ" در راستۀ نجات و بقای نظام نکبت بوده و هستند، قربون صدقه او میرفتند و برای انتخاب شدنش به ریاست جمهوری سینه چاک میکردند.

و حالا عاقبت آن امیدها و عشق آتشین؛ به ایندست دامن زدن به گمانه زنیهای نفرت انگیز و دهان دریدگی نظام نکبت مسلمین و نوشتن مقالات لابیگران با مضمون مغبونیت اوباما رسیده.

عشق هایی کز پی رنگ بود

عشق نبود عاقبت ننگی بود

تبریک

پ.ن. عکسهای مربوطه در اینجا


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

Allah means God..there is

by vildemose on

Allah means God..there is no God but God.

Corsi is a vile racist moron. 

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Demo

نشان به آن نشان

Demo


چه در مشرق باشی و چه در مغرب، چه دستی مصنوعی باشد و چه حقیقی، چه انگشتر الله نشان به انگشت باشد و چه نباشد، چه علامت مهر روی پیشانی حک شده باشد و  چه نباشد، چه حجاب بر سر باشد و چه نباشد، چه ریش بر صورت باشد و چه نباشد، چه لاریجانی اوباما را «کاکا سیاه» بنامد و چه ننامد، و ١٠٠٠ چه و چه دیگر فرقی برای خدایی که خالق وجود و به تمام ذرات آن آگاه است را ندارد. از ایمان و نیت قلبی یک یک مخلوقاتش خبر دارد و همین امروز به این چه و چه ها رسیدگی خواهد کرد. نشان به آن نشان کلام الله چه در تورات و چه در انجیل و چه در قرآن. چه گدا باشی و چه سلطان.

«امروز بر دهانهاى آنان مهر می‏نهيم و دستهايشان با ما سخن می ‏گويند و پاهايشان بدانچه فراهم می‏ساختند گواهى میدهند» (قرآن ٣٦: ٦٥)