مصائب سگ مشدی

Fred
by Fred
26-Oct-2012
 

"جواني که به اتهام نگهداری و همراه داشتن يک سگ در مشهد دستگير شده بود به تحمل ۶ماه زندان محکوم شد.

به گزارش خراسان، تازه دامادی که در يکی از مناطق معروف واقع در غرب مشهد يک قلاده سگ را با خود در خيابان ها همراه ميکرد و بدين ترتيب سلامت بهداشتی و روانی شهروندان را به مخاطره می انداخت، توسط ماموران انتظامی دستگير و برای سير مراحل قانونی به مراجع قضايی معرفی شد. جوان مذکور که جرم مشهودی را مرتکب شده بود ...."

اینکه حفاظت از سلامت بهداشتی و روانی شهروندان که از اوجب واجبات است و البته در نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره وظیفه مأموران انتظامی میباشد موضوع مورد نظر این چند سطر نمیباشد.

سئوال:

آیا "نگهداری و همراه داشتن یک سگ" بیشتر به سلامت بهداشتی و روانی شهروندان صدمه میزند یا قطع اعضاء سالم بدن، شلاق زدن و آویزان کردن انسانها از جرثقیل در ملاء عام؟

آیا حیوان دوستی " ضامن آهو" در مشهد که سگ هم در آن روایت حضور دارد دروغ است؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred