حجاب اجباری برای مردان

Fred
by Fred
09-Nov-2012
 

حاج آقا حمید شاه آبادی؛ معاون امور هنری وزارت ارشاد حضرات گفته:

"بسیاری از پوشش‌های آقایان با شاخصه‌های ایرانی و اسلامی مغایرت دارد. برنامه‌های رعایت عفاف و پوشش در آقایان از سال ۹۲ عملیاتی می‌شود."

به عبارت دیگر؛ پس از ٣۴ سال "عملیاتی " موفقیت آمیز در قانع کردن بانوان ایرانی به لحاف-پیچ شدن بدون استفاده از دگنک و گشتهای گزمه های مادینه و نرینه، حالا نوبت حجاب پوش کردن آقایون شده.

در ضمن جسارتاً عرض میشود چون پس از انقلاب خوش عاقبت میدان شاه و مسجد شاه و هر چی شاه بوده منجمله خود مقام شاه به امام تغییر داده شده، حاج آقا ماشاءالله دکتر حمید خان شاه آبادی هم باید قاعدتاً نام شریفشان را از شاه آبادی به امام آبادی تغییر دهند دیگه.

تبریک

پ.ن. اگر حاجی حمید خان اهل منطقه شاه آبادِ اسلام آباد غرب شده است، چنانکه نام خود را به اسلام آبادی تغییر دهد، ثواب بیشتر خواهد برد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
nozarmahallati

Quoting someone from the 1300s on hijab !!!! LOL

by nozarmahallati on

It's amazing how "simple" minded some people can be.

They quote from a religious nut job from the 1300s to justify the concept of Islamic hijab.  This Hilton guy was a hermit.

Wake up dude.  Its the 21st century.  Men and women are now equal in civilized non Islamic societies.

The freagi'n Islamic clergy have used their outdated religion to oppress women for way too long.  Hijab of ANY kind must be outlawed in all nations who claim women have the same rights and place in their society.

 


Demo

Outwardly Religion!

by Demo on

 

Any man or woman who neglects to maintain inward vigilance, and only makes an outward show of holiness in dress, speech, and behavior, is a wretched creature. For they watch the doings of other people and criticize their faults, imagining themselves to be something when in reality they are nothing. In this way they deceive themselves. Be careful to avoid this, and devote yourself inwardly to His likeness by humility, charity, and other spiritual virtues. In this way you will be truly converted to God. --Walter Hilton