جوجه کردن سَتار + ویدیو


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Nov-2012
 

تصورش را بفرمایید، ٩ روز شده که به منزل یورش آورده و جوان ۳۵ سالۀ نان آور خانه را با خود برده اند.

تلفن زنگ میزند؛

خواهرش گوشی را برمیدارد، الو، بفرمایید؛

صدایی میگوید: قبر بخرید و بیایید جسد را ببرید؛

همین، به همین سادگی، زندگی کوتاه ستار بهشتی خاتمه داده میشود.

اسرا در اوین گفته اند به شدت شکنجه شده بود و مچ‌های هر دو دستش به شدت کبود بود که نشان می‌داد "جوجه شده".

چی، چه جرمی مرتکب شده بوده که چنین بلایی را سرش آوردند؟

وبلاگ مینوشته.

تنها راه رهایی تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت نظام مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک

* جوجه کردن: دست های قربانی را می بندند و مانند جوجه از سقف آویزان می کنند.

صدای نفس نفس زنان اول ویدیو که میگوید "من الان تو انقلابم، میدون انقلاب" صدای ستار است:


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Mona 19

Thank you for posting the link to his blog ...

by Mona 19 on

.