توحش با دختر بهایی در قزوین


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Nov-2012
 

تصور بفرمایید دانشجو سال دوم دانشگاه هستید، مسئولین شما را احضار میکنند.

به شمای باورمند به اسلام میگویند تعهد بدهید مادامی که در دانشگاه هستید به مکان مقدس خود پشت کرده، با مسلمین معتقد ارتباط نداشته و قوانین و باور دانشگاه و نظام حاکم بر کشور را بر باور دینی خود مقدم بدارید، و الا، از دانشگاه اخراج میشوید.

تصور چنین توحش اگر برای شما سخت است؛ به حقیقت زندگی باورمندان بهائیت، دین بومی ایرانی که جز سود برای ایران و ایرانی و خوشنامی در سطح جهان دست آوردی نداشته توجه کنید، اینبار در زادگاه طاهره، فرة العین :

"طنین ترابی دانشجوی ترم ۳ و ورودی سال ۹۰ رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری بین المللی خمینی قزوین، بدلیل اعتقاد به دیانت بهایی از ادامه تحصیل محروم شد.

این دانشجوی بهایی روز یک‌شنبه ۷ آبان به حراست دانشگاه احضار شد و در طی جلسه مامورین امنیتی از وی خواستند تعهد بدهد مادامی که در دانشگاه می‌باشد به پیام‌های بیت العدل توجه نکند و با ایشان و رابطین آن‌ها ارتباطی نداشته باشد و قوانین و عقاید نظام و دانشگاه را مقدم بر فرامین بیت العدل بداند.

از آنرو که وی حاضر به امضاء تعهد فوق نگردید وی را از دانشگاه اخراج کرده ..."

تبریک

پ.ن. بارها در باره توحش مستمرتحمیل شده به بهائیان در زادگاه دین آنان مطالبی عرض شده، برای نمونه به اینجا سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred