۳١ روز گشنگی نسرین

Fred
by Fred
16-Nov-2012
 

بارها دربارۀ زندانی سیاسی، بانو نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به جرم دفاع از موکلین خود از دو سال پیش در اسارتگاه اوین اسیر است مطالبی تقدیم شده؛ برای نمونه در اینجا.

امروز ۳١ روز است که در اعتراض به قانون شکنی های حضرات، بانو نسرین ستوده با عزمی راسخ و جثه ای ضعیف در اعتصاب غذا هستند.

خبر جدید, رضا خندان همسر نسرین گفته:

...آنها به ما اعلام ميكنند كه او زندان ما نيست.

مسئولین زندان اوين هم میگویند كه ايشان در اختيار ۲۰۹ هستند.

وقتی كه هیچکدام از نهادهای صاحب بازداشتگاه (زندان اوين - بند ۲۰۹) خود را مسئول اين زندانی نمیدانند.

در واقع مي‌شود گفت كه از نظر قضايي ايشان ناپديد شده‌اند.

و زمانی كه جنازۀ جوانی مانند ستار بهشتی روی دستشان میماند فرافكنی‌ها شروع میشود."

کارگزاران نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره بدانند که فردایی هست، دیوان کیفری بین المللی لاهه ای و روز مکافاتی.

تبریک

پ.ن. ستار را از یاد نبرید!


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

Croc's Cries

by Demo on

Only & only a croc could cheer for the back breaking sanctions against our homeland & cry for Nasrin's hunger @ the same time! And speaking of hunger:

//www.youtube.com/watch?v=NKGgXaMpXDY&feature...

Let us all pray that GOD bring the so called the crocs' 'sane world' to justice tomorrow! Amen.