اعدام هنرپیشگان فاحشه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
20-Nov-2012
 

پیشتر بارها درباره رفتار مقامات با سینما و هنرپیشگان ایران و شخص حاج آقا فرج الله سلحشور، کارگردان ارزشی که سینمای ایران را "فاحشه خانه" میداند مطالبی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا.

خبر جدید، حاج آقا فرج الله گفته:

"در شرع و قانون داریم هر فردی که در جهت خیانت به نظام اسلامی حرکت کند و قدم بردارد محارب است و حکمش اعدام. حالا این‌ها که آبروی نظام، شهدا و امام را به بازی گرفته‌اند محارب نظام نیستند؟

اگر ۴ نفر از این خائنان اعدام شوند و برخوردهای شدیدی با آنان شود دیگر حساب کار دستشان می‌آید.

با احکام قوی هیچ کس جرات خیانت پیدا نمی‌کند و می‌فهمد که نظام اهل مماشات بر سر اصول نیست.

اینگونه به نظر می‌رسد که هنرمندان و خصوصا سینماگران تافته جدا بافته هستند و هیچ کس حق ندارد در برابر خطا و اشتباهات آنان بیاستد.

باید این حاشیه امن را از بین برد و اقدام انقلابی کرد."

به عبارت دیگر؛ حالا که نسبت به جمعیت، با اقدامات انقلابی رتبه اول اعدام را در جهان بدست آورده و مملکت را از معضلات حاد مانند فحشا، اعتیاد، بیکاری، دزدی و فقر سیاه نجات داده، نوبت بکارگیری اعدام درمانی هنرپیشگانی است که مورد قبول ارزشی ها نمیباشند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred